Ökad smitta i Luleå och i länet

Antal smittade i länet som helhet har ökat med 35 procent jämfört med vecka 8. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade totalt, vecka 9:

 • Luleå: 5 219
 • Norrbotten: 13 982
 • Sverige: 684 961

Övrig fakta:

  • Fortsatt ökning, 288 fall fler, vilket är en ökning med 35 procent jämfört vecka 8.
  • Luleå har även denna vecka högsta smittotalen.
  • Antalet fall orsakade av den muterade virusmutationen (UK) stiger inte påtagligt hittills.
  • Antalet människor som avlider i covid-19 tenderar minska.
  • Vaccinationerna av prioriterade fortsätter.

  Luleå står även vecka 9 för största antal smittade i Norrbotten.

  Vaccineringen inom Luleå kommuns verksamheter

  Brukare och patienter

  Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

  Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1. Ungefär 180 personer återstår att få dos 2, varav cirka 80 personer får denna vecka via hembesök. Nästa vecka beräknas vaccinationerna inom hemsjukvården bli klara.

  LSS boenden och socialpsykiatri: Förra veckan vaccinerades 80 personer på särskilt boende. Den här veckan vaccineras resterande, cirka 180 personer på Fyren.

  Personal

  Hittills har cirka 1 650 medarbetare vaccinerats i Fas 1 och delvis i Fas 2. Av dessa är cirka 960 färdigt vaccinerade.

  Vecka 10 erbjuds 130 medarbetare första dosen av Astra Zenecas vaccin och 54 medarbetare andra dosen av Pfizers.


  Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

  Vecka 8

  Vecka 9

  Totalt smittade hittills

  12 947

  13 982

  Totalt avlidna hittills

  208

  209

  Antal testade för Covid-19

  5 404

  7 355

  Antal som testat positivt

  834 (15,4 %)

  1 155(15,7 %)

  Antal vaccinerade 1 dos

  15 888

  18 751

  Antal vaccinerade 2 doser

  8 692

  10 222

  Fortsätt att följa rekommendationerna:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
  • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.


  Text: Karin Kemi

  Diagram: Region Norrbotten

  Logotyp