Ökning av smittade i Luleå

Luleå har ökad smitta jämfört med vecka 15. Länet i stort har en minskning. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 16:

 • Luleå: 7 044
 • Norrbotten: 20 848
 • Sverige: 938 343

Övrig statistik:

 • Fortsatt minskning i länet under vecka 16 jämfört med vecka 15 (- 16 %).
 • Antal smittade i länet är nu på samma nivå som riksgenomsnittet.
 • Luleå har ökat smittotal och Boden har minskat.
 • Antalet avlidna i covid-19 minskar kraftigt.
 • Underdödlighet noteras i länet sedan mitten av februari.

Ökning av antal fall i Luleå från föregående vecka. Totalt sett en minskning i Norrbotten. Luleå ligger fortfarande kvar på höga smittotal. Antalet smittade i länet ligger i nivå med riket.

Vaccinering inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1.

Personal erbjuds vaccin

Luleå kommun kommer att erbjuda alla kommunanställda mellan 18-59 år vaccin mot covid-19. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Luleå kommun och Region Norrbotten. På så sätt kan kommunen som stor arbetsgivare stötta Region Norrbotten för att påskynda vaccinationen. Överenskommelsen ska börja gälla den 17 maj.

Läs mer om vaccineringen här.

Vaccinering i Norrbotten

Information om vaccinering från Region Norrrbotten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 15

Vecka 16

Totalt smittade hittills

19 521

20 848

Totalt avlidna hittills

246

247

Antal testade för Covid-19

6 155

6 035

Antal som testat positivt

1 075 (17,5 %)

955 (15,8 %)

Antal vaccinerade 1 dos

56 35970 517

Antal vaccinerade 2 doser

17 66917 957

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp