Smittspridningen i Luleå ökar igen

Smittspridningen har tagit ny fart i Luleå och i många andra kommuner i Norrbotten. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade totalt, vecka 11:

 • Luleå: 5 844
 • Norrbotten: 15 597
 • Sverige: 744 272

Övrig statistik:

 • 355 nya fall i Luleå vecka 11.
 • En ökning med 33 procent av antal smittade i länet jämfört med vecka 10.
 • 28 procent fler smittade i länet än riksgenomsnittet.
 • Minskad smittspridning in till äldreomsorgen i länet även om det noteras enstaka utbrott/fall.
 • Antalet människor som avlider i covid-19 tenderar minska.

En ökning i flera av Norrbottens kommuner, bland annat i Jokkmokk där smittotalen är extremt höga med nästan 1,8 procent av hela befolkningen. I fyrkantsområdet väldigt hög incidens i Älvsbyn samt ökning av smittotalen i Luleå och Boden.

Vaccineringen inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1.

Personal

Hittills har 1 913 personer fått dos 1, varav 854 också fått dos 2.

Personalvaccinationer fortsätter nästa vecka för personal i fas 1.

 


Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 10

Vecka 11

Totalt smittade hittills

14 648

15 664

Totalt avlidna hittills

226

232

Antal testade för Covid-19

5 261

6 735

Antal som testat positivt

740 (14,1%)

1 009 (15%)

Antal vaccinerade 1 dos

24 378

25 694

Antal vaccinerade 2 doser

11 397

12 597

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp