683 nya bostäder klara under 2019

Bostadsbyggandet i Luleå fortsätter även under 2019. Hittills i år är 283 nya lägenheter klara och ytterligare 400 bostäder ska färdigställas innan årets slut. Blickar vi lite längre fram ser vi att de första hyresrätterna i Kronandalen blir inflyttningsklara i slutet av 2020.

Flera av bostäderna som redan är inflyttade och klara ligger i centrala Luleå. Det handlar om 112 bostadsrättslägenheter i Kuststads första etapp, 18 hyreslägenheter på Köpmangatan intill Erikssonska stenhuset och 32 bostadsrättslägenheter i HSB:s höghus på Kungsgatan. Tillsammans blir det 162 nya lägenheter i centrum.

Under 2019 beräknas 683 nya bostäder färdigställas, varav närmare tre fjärdedelar är hyreslägenheter.

I dagarna är det också inflyttning i Lulebos nya trygghetsboende på Bergnäset. De två åttavåningshusen rymmer 49 ettor, 62 tvåor och tio treor – totalt 121 hyreslägenheter för äldre.

– Efterfrågan är stor på lägenheter som är anpassade för äldre. Nya trygghetsboenden skapar en nödvändig rotation på Luleås bostadsmarknad, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Lulebo arbetar även med att färdigställa det nya trygghetsboendet i Råneå. Planen är att hyresgästerna flyttar in i de 23 lägenheterna under senhösten. Och i slutet av året beräknar Akademiska hus att deras 199 studentlägenheter på Porsön ska vara inflyttningsklara, precis som Galärens 128 små hyresrätter på Varvet. Summerar vi antalet nya bostäder under 2019, inklusive nybyggda villor runt om i kommunen, landar siffran på 683 stycken.

Hyreslägenheter på gång i Kronandalen

Tittar vi framåt på nästa år tar bostadsbyggandet ytterligare fart. Ungefär 800 nya bostäder beräknas bli klara under 2020. Bland dessa finns 350 hyreslägenheter i Kronandalen, drygt 100 bostadsrätter i Kuststads andra etapp och 70 villor och radhus på nya området Dalbo.

– Jag ser fram emot när de första hyreslägenheterna i Kronandalen blir klara. Det behövs fler bostäder och Kronan är en viktig del av bostadspusslet i Luleå, säger Niklas Nordström.

Svagare befolkningstillväxt

Trots fler bostäder är bedömningen i kommunens delårsrapport att årets befolkningsmål på 850 nya Luleåbor inte kommer att nås. Det innebär att de kalkylerade intäkterna minskar eftersom varje ny Luleåbo ger ungefär 50 000 kronor i ökade statsbidrag.

– Luleå fortsätter växa, men inte i den takt som vi önskar. Det är en av anledningarna till att vi måste effektivisera de kommunala verksamheterna så att vi kan fortsätta erbjuda bra service till Luleåborna och säkerställa en god ekonomi utan skattehöjning, menar Niklas Nordström.

– Det är också viktigt att vi fortsätter att bygga bostäder och jobbar aktivt för ett ännu bättre näringslivsklimat, fler investeringar och etableringar. Vi ska fortsätta berätta om hur bra det är att leva och verka i Luleå för att få fler att stanna kvar, återvända eller flytta hit.

FAKTA

Fördelning av nya bostäder 2019 (preliminära siffror):

  • 51 % hyresrätter
  • 21 % hyresrätter för äldre (trygghetsboende)
  • 21 % bostadsrätter
  • 7 % villor

Text: Susanne Lundblom

Foto: Frank Rizo

18 juni 2019

Logotyp