88 nya lägenheter till Kronan

Nu är det klart att 88 nya lägenheter fördelade på två hus får byggas på kvarteret Bindningen på Kronan. Det beslutade en enig miljö- och byggnadsnämnd på sammanträdet i går. Nämnden beviljade även bygglov för ny kylanläggning till Sunderby sporthall.

Kvartersbild över Kronan. Högst upp är kvarteret Bindningen.

Från april och till och med augusti sammanträder miljö- och byggnadsnämnden två gånger i månaden. Nästa sammanträde är den 28 april.

88 nya lägenheter till Kronan

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade Kronandalens Fastigheter AB bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus med garage på fastigheten Bindningen 1 på Kronan. De är totalt 88 lägenheter fördelade på två hus, ett femvåningshus och ett sexvåningshus. Garaget byggs i källarplan under mark och binder ihop husen.

Kronandalens Fastigheter AB vill bygga två flerbostadshus med totalt 88 lägenheter på fastigheten Bindningen 1 på Kronan.

Kronandalens Fastigheter AB får lov att bygga två flerbostadshus med totalt 88 lägenheter på fastigheten Bindningen 1 på Kronan.

Ny kylanläggning till Sunderby sporthall

Miljö- och byggnadsnämnden gokände bygglov för en 30 kvadratmeter stor container med inbyggd kylanläggning som ska ersätta befintliga kylmaskiner till Sunderbyns sporthall.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Illustrationer: Arkitekthuset Monarken och Luleå kommun

Uppdaterat: 15 april 2021

Logotyp