Fortsatt utbyggnad av Östra länken

Utbyggnaden av Luleås vatten- och avloppssystem fortsätter. Efter avslutat arbete kring korsningen Haparandavägen, Banvägen och Midgårdsvägen är det dags för nästa etapp av projektet Östra länken. Den nya etappen, som består av 3,6 kilometer vatten- och avloppsledningar och en ny pumpstation, påverkar främst stadsdelarna Notviken och Tuna.

Den 3,6 kilometer långa VA-sträckan passerar under riksväg 97, genom en idrottsanläggning och ett skolområde i stadsdelarna Notviken och Tuna. Den nya pumpstationen ska anläggas i ett av Luleås mest bevaransvärda skogs- och strandmiljöer.

Målet med den nya etappen är att säkra vattenförsörjningen till Luleåborna och det centralt placerade vattentornet före utgången av år 2022.

Det är rejäla rör som grävs ner under marken. Diametern på avloppsledningen är 1,0 meter och på vattenledningen 0,6 meter.

Fler Luleåbor behöver fler och större ledningar

Luleå växer och för att klara av fler invånare behöver stadens vatten- och avloppsystem byggas ut. Utbyggnaden av Östra länken påbörjades 2014 och beräknas pågå till 2026. Östra länken är kommunens största anläggningsprojekt genom tiderna.

NCC har i samverkan med kommunen genomfört alla tidigare etapper i Östra länken och har nu fått i uppdrag att utföra ytterligare en etapp.

− Samarbetet med NCC har fungerat väldigt bra genom åren. Vi ser tydliga fördelar både i projekterings- och utförandeskedena och i synnerhet när vi ska ta oss fram i dessa bostadsnära och miljömässigt känsliga områden. Tillsammans har vi hittat flera lösningar som vi inte sett om vi inte hade samverkat, säger Malin Suneson, projektledare Luleå kommun.

Skog och strandmiljöer värda att bevara

I alla Östra länkens etapper ställs höga krav på miljöhänsyn och stort fokus ligger på att bevara känsliga natur- och kulturområden.

− Vi har nu arbetat med Östra länken i ungefär fem år och har god insyn i projektet och dess möjligheter och utmaningar. Kommunens fortsatta satsning på ledningsnätet ger möjligheter för Luleås tillväxt och jag är övertygad om att arbetet i den här etappen även kommer att skapa mervärden för kommunens innevånare, säger Erik Sandström, projektchef NCC Infrastructure.

Projekt i totalentreprenad

Projektet är en totalentreprenad i utökad samverkan med Luleå kommun. Kontraktet för de nya etapperna uppgår i dag till cirka 250 miljoner kronor.

FAKTA

  • Den nya etappen, etapp 4E, dras mellan Tunavallen, via bostadsområdet Tuna/ Notviken ut mot Luleälven och sedan vidare mot Storheden.
  • Läs mer om projekt Östra Länken på sidan www.lulea.se/ostralanken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren

Foto: Sture Westerberg

Logotyp