Framtidens stål i Luleå

Måndagen den 31 augusti startade SSAB, LKAB och Vattenfall HYBRITs världsunika pilotanläggning för fossilfri järnsvamp i Luleå, ett avgörande steg mot fossilfri ståltillverkning. Anläggningen utvecklar tekniken där fossilfri el och vätgas används istället för koks och kol och utsläppet blir vatten i stället för koldioxid. Framöver ska Hybrit bygga en demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm och Luleå är en av två lokaliseringsalternativ.

– Vi välkomnar Hybrit av flera anledningar. Det är en unik satsning som visar på stora möjligheter att hantera de globala utsläppen av växthusgaser. Satsningen ger arbetstillfällen, synlighet och positiva spridningseffekter på forskning, innovationsklimatet och näringslivet i stort. Vi vill att Luleå ska bli en nordlig plattform för långsiktigt klimatarbete och fortsatt mittpunkt för forskning och innovation och Hybrit är en väldigt viktig del i detta, förklarar kommunstyrelsens ordförande Lenita Ericson (S).

Statsminister Stefan Löfven tog pilotanläggningen i drift tillsammans med vice statsminister och klimatminister Isabella Lövin, SSAB:s VD Martin Lindqvist, LKAB:s VD Jan Moström och Vattenfalls VD Magnus Hall. Målet är att skapa en fullständig värdekedja för fossilfritt stål.

I pilotanläggningen görs försök med vätgasbaserad direktreduktion av järnmalmpellets. I LKAB:s industriområde Vitåfors pågår pilotverksamhet med produktion av fossilfri järnmalmpellets.

Det finns två lokaliseringsalternativ för demonstrationsanläggningen i Norrbotten – Luleå och Gällivare. Anläggningen ska visa att tekniken kan bli ekonomiskt genomförbar i kommersiell skala.

Samrådet pågår under hösten med berörda aktörer.

– Luleå kommun arbetar aktivt och förutsättningsskapande för en etablering av demonstrationsanläggningen. Vi, en stark majoritet i kommunfullmäktige, står samlade för uppgiften – att skapa bästa tänkbara förutsättningar för en etablering i Luleå. Med ledning av Luleå Business Region tillsammans med Luleå Energi, kommunens förvaltningar och oss i politiken. Vi arbetar målmedvetet och fokuserat med att leva upp till Hybrits efterfrågan men också våra egenställda krav på framtida exploateringar och en positiv regional utveckling, säger Lenita Ericson.

FAKTA

  • HYBRIT-initiativet startades av ägarbolagen LKAB, SSAB och Vattenfall våren 2016 och ett fyrårigt forskningsprojekt inleddes med stöd av Energimyndigheten.
  • HYBRIT är en förkortning för ”HYdrogen BReakthrough Ironmaking Technology”.
  • Hybrit arbetar nu med att utveckla tekniken med fossilfri ståltillverkning i olika pilotanläggningar.
  • SSAB framställer stål av LKAB:s järnmalmspellets som produceras idag med fossila bränslen.
  • 2030 planerar SSAB att framställa stål utan fossila bränslen, utan med fossilfritt el.
  • Stålproduktion står i dagsläget för en av de största utsläppsposterna av koldioxid.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Viveka Österman

20 augusti 2020

Uppdaterat 1 september 2020

Logotyp