Förlängd markanvisning för nytt trygghetsboende

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav idag grönt ljus för Galärens projektering av det nya trygghetsboendet, i fastigheten Daggkåpan på Bergviken. Det var ett av 13 ärenden som utskottet tog ställning till vid dagens sammanträde i Luleå. 

 

Arbetsutskottet behandlade sammanlagt 13 ärenden på dagens möte, som inleddes med en extra punkt: information från Luleå kommunföretag AB.

Arbetsutskottet backar även upp förslaget att Luleå kommun ska fortsätta att medfinansiera Kompetenscentrum Cloudberry Datacenters. Projektet förlängs med en ny treårsperiod till en kostnad av 700 000 kronor.

Nominering av nya ledamöter

Luleå Kommunföretags styrelse ska enligt sin företagspolicy nominera opolitiska ledamöter till dotterbolagens styrelse. I år sker ett nyval av några ledamöter till Luleå Business Regions styrelse. Förslagen går upp till kommunfullmäktige för beslut. Följande namn föreslås: Maine Granström, omval, 1 år samt Johan Larsson, nyval, 2 år.

Medfinansiering till effektiva datacenter

Inom projektet Kompetenscentrum Cloudberry Datacenters jobbar flera aktörer för att etablera Sverige som ett globalt kraftcentrum och nav för världsledande kompetens inom energi- och resurseffektiva datacenter. Luleå kommun har medfinansierat verksamheten de första två åren, 2018 och 2019, med totalt 700.000 kronor.

Cloudberry Datacenters ansöker om fortsatt medfinansiering av sin verksamhet. Utskottet stöttar förslaget att Luleå kommun ska medfinansiera en ny treårig projektperiod (2020–2022), med en total kostnad av 700 000 kronor.

– Den här typen av projekt är viktiga för Luleås tillväxt. De bidrar både med ny kunskap och ett växande näringsliv inom området, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Förlängd markanvisning för trygghetsboende

För att Galären ska kunna fortsätta projekteringen av ett trygghetsboende på Bergviken, fastigheten Daggkåpan 2, föreslås kommunstyrelsen belsuta att förlänga markanvisningen till årsskiftet samt att jämka markprissättningen. I projektet planerar Galären bland annat att bygga en inglasad vinterträdgård mellan husen.
– Det planerade trygghetsboendet är ett nytt inslag i kommunens arkitektur. Det ska bli spännande att se projektet förverkligas, säger Lenita Ericson.

Ny ideell förening för samarbete

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avveckla Bothnian Arc ekonomisk förening för att möjliggöra att verksamheten ska kunna fortsätta i en ny finsk ideell förening, Bottenviksbåge Bothnian Arc rf. Förändringen till en ideell förening med finsk lagstiftning stödjer bättre föreningens ändamål.

Luleå kommun har varit medlem i Bothnian Arc sedan 2002. Föreningen syftar till att främja och utveckla medlemmarnas samarbete i Bottenviksbågen inom områden som intressebevakning, logistik, näringsliv, utbildning och kultur.

Bland övriga ärenden:

  • Kommunens yttrande över remissen om språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib.
  • Förslag om fastställande av nivå för fördelning av byapeng.
  • Förslag om att fastställa kriterier för stöd till landsbygdsutveckling.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Foto: Shutterstock, Luleå kommun

Uppdaterad 25 maj

Logotyp