Kommunen tar över driften av Nåidenhallen

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december att kommunen tar över driften av Nåidenhallen i Coop Arena tills dess att avvikelserna med takstolarna har åtgärdats och verksamheten är i gång igen, samt att detta inte ska påverka driftbidraget till LHF.

Nåidenhallen håller stängt resten av säsongen.

Allvarliga avvikelser i takstolarna i Nåidenhallen upptäcktes under en inspektion i november. Hallen stängdes omedelbart. Med anledning av att det är svårt att genomföra åtgärderna vintertid har förvaltningen beslutat att hålla hallen stängd resten av säsongen 2020/21. Nämnden informerades om de åtgärder som planeras samt preliminär tidplan för dessa.

Luleå hockey är enligt driftavtal med kommunen ansvarig för drift och underhåll av hallen, som till exempel takskottning. Men med anledning av läget med takstolarna och det allmänna samhällsläget kring Covid-19 föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att Luleå kommun ansvarar för den tekniska driften av Nåidenhallen tills dess den är möjlig att öppna för verksamhet igen. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår också att detta inte ska påverka driftbidraget till Luleå hockey förening. Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Utbyggnaden av ledningar till Rutvik och Råneå samordnas

Stadsbyggnadsnämndens godkände förvaltningens förslag att bygga ut avloppsledningsnätet i Rutvik i samband med att nya vattenledningar dras till Råneå. En utbyggnad är nödvändig för att Rutvik ska kunna växa. Att göra båda jobben samtidigt innebär samordningseffekter och lägre kostnader än att bygga avloppsledningarna i ett senare skede.

Stadsbyggnadsnämnden har sedan tidigare beslutat att en ny vattenledning för dricksvatten ska dras från Gäddviks vattenverk, via Porsön och Rutvik, till Råneå. Samtidigt finns behov av att bygga ut avloppsledningsnätet i Rutvik som idag begränsar utvecklingen av Rutvik och Gammelstad.

Övriga ärenden

  • Nämnden beslutade att avslå e-förslag om maxtak för tomträttsavgäld.
  • Arbetsutskottet godkände projektbudget på 6,2 miljoner kronor samt beviljade igångsättning för byggnation av nya ledningar för vatten och avlopp i Honnörsgatan på Kronan. Syftet är att ersätta tidigare internt va-system samt möjliggöra för fortsatt utveckling av Kronan med fler bostäder i Kulturbyn.
  • Arbetsutskottet beslutade även att godkänna projektbudget på 2,7 miljoner kronor samt bevilja igångsättning för Östra länken etapp 4E avseende el- och optoarbeten.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

Uppdaterat: 3 december 2020

Uppdaterat: 18 december 2020

Logotyp