Kronandalens första bostäder på gång

Nu startar bygget av de första bostäderna i området Kronandalen. Det är fastighetsbolaget Heimstaden som är först ut. De ska bygga 80 nya hyreslägenheter i kvarteret Bärmesen.

Hyresrätterna kommer att vara inflyttningsklara i december 2020. Det blir allt från vindslägenheter till lägenheter med inglasad balkong eller uteplats.

Arkitektskiss från Heimstaden

Heimstadens bostadshus kommer att ha fasader klädda med träpanel och rymma totalt 80 hyreslägenheter.

Kvarteret Bärmesen där Heimstaden nu ska bygga ingår i Kronandalens första etapp. Ytterligare fem byggaktörer har markanvisning i etapp 1 och två byggaktörer i etapp 2. Totalt kommer cirka 700 bostäder att byggas i de två första etapperna.

I Kronandalen finns redan skola och idrottshall. Bygget av ett vård- och omsorgsboende pågår och utformningen av stadsdelscentrum planeras.

Kronandalen blir centrum i stadsdelen Kronan och binder ihop de redan befintliga områdena Lulsundsberget, Honnörsbacken, Kronanhöjden, Östra Kronan, Kronanbacken och Kulturbyn. När hela stadsdelen är fullt utbyggd 2030 kommer 7 000 Luleåbor att bo och leva här.

FAKTA Kronandalen

  • Kronandalen kommer att byggas ut i flera etapper och blir centrum i stadsdelen Kronan.
  • Stadsdelscentrum ska utöver bostäder även rymma ett torg och livsmedelsbutik.
  • Kronan kommer att bli Luleås största stadsdel med cirka 7 000 invånare.
  • Tallkronanskolan har plats för 500 elever och den nya sporthallen invigdes hösten 2018.
  • Mer information om Kronanlänk till annan webbplats

Text: Susanne Lundblom

Illustration: Heimstaden

02 maj 2019

Logotyp