Luleåbornas bild av Centrum

En ny analys visar att Luleåborna uppskattar Centrum lika mycket för shoppingutbudet som upplevelsen. Men de längtar också efter mer underhållning, upplevelser och en naturlig mittpunkt i Centrum.

Luleå kommun har målet att Luleå Centrum ska bli Årets stadskärna 2022. En grund i arbetet är att ta reda på hur Luleåborna upplever Centrum idag. Konsultföretaget Reteam Group har gjort en analys kring detta där de har intervjuat Luleåbor som vistas i Centrum utifrån ett antal frågeställningar.

Resultaten visar att Luleå Centrum har många bra kvaliteter, som exempelvis sitt shoppingutbud. Konsumenterna ställer dock nya krav som staden behöver leva upp till för att fortsätta vara en bra och attraktiv shoppingdestination, annars väljer Luleåborna andra platser att handla på. Trettio procent handlar på internet om de inte handlar i Centrum.

Gågator uppskattas

Atmosfär och sociala upplevelser är viktiga om centrum ska bli mer tilltalande för besökarna. Centrumbesökarna uppskattar en urban miljö där man handlar på gågator och rent estetiskt föredrar de miljöer med varma färger och inslag av natur. Miljöer som ser stela och minimalistiska ut upplevs inte fina.

Ebeneserhuset tas upp som exempel på vad centrumbesökarna tycker är vackert. Foto: Frank Rizo.

Aktiviteter och atmosfär viktigare än fler butiker

Vad saknar Luleåborna i Centrum? När frågan ställdes svarade allra flest att de inte saknar någon speciell butik, utan istället längtar efter mer underhållning, kaféer och mötesplatser i olika former i Centrum. Luleå har många kaféer och restauranger och även ett torg, men svaren tyder på att Luleå saknar en informell central mötesplats där man kan betrakta människor och synas själv.

Många möjligheter att dra nytta av

Luleå Centrum beskrivs i analysen som en bra shoppingdestination för hela Norrbotten. Men Luleå Centrum kräver också mer initiativ av sina besökare än vad som är vanligt. Om den som rör sig genom Centrum ska uppskatta centrumkärnan ännu mer ska Centrum bli mer välkomnande, guida besökaren med ljus och konst, erbjuda kultur, shopping och umgänge och ha en trivsam mittpunkt.

Kathrine Heiberg från Reteam Group presenterar analysen på Kulturens hus. Foto: Natalia Hammarberg.

Analysen drar upp en målbild av ett tryggt Centrum där det är trevligt att ta sig från en plats till en annan och där shoppingstråken hänger ihop. Fasader och skyltning ska guida och visa vad som finns inuti husen och det bör finnas fler aktiviteter även för den som inte har pengar att spendera. Analysen tar upp konkreta förlag för att uppnå detta på olika platser i Centrum.

– Resultatet av Reteams analys är ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete för att utveckla Luleås stadskärna. Det som gör analysen extra värdefull är att förslagen på förbättringar som ges i analysen är baserade på Lulebornas erfarenheter, motivationer och önskemål om staden. Med gemensamma krafter ska Luleå kommun tillsammans med fastighetsägarna, Visit Luleå, handelsidkare samt övrigt näringsliv verka för samma målbild för att utveckla Luleås stadskärna ännu mer, säger Nataliia Hammarberg, projektledare Årets stadskärna 2022 på Luleå kommun.

– Fantastiskt intressant att få ta del av Reteams analys av Luleås stadskärna genom det material som nu sammanställts och presenterats. Värdefulla fakta samt många goda förslag och idéer som kan bli användbara i det fortsatta arbetet med att utveckla stadskärnan lyftes fram. Reteams beprövade metoder och arbetssätt ökar verkligen förutsättningarna för att nå ett lyckat resultat, säger Birgit Öhlund, affärsutvecklare på Visit Luleå.

Workshop för samverkan

Nästa steg i arbetet med att bli Årets stadskärna 2022 är en gemensam PULS-workshop med Luleå kommun, Luleås fastighetsägare, Visit Luleå och näringsidkare. Workshopen har som syfte att starta en samverkansorganisation kring Centrum och dess utveckling. Den äger rum 8 oktober.

FAKTA

  • Projektet Luleå Årets stadskärna 2022 har syftet att skapa en tydligare, attraktiv stad med handel, kultur och sociala mötesplatser.
  • Analysen om centrum finansierades av Luleås fastighetsägare tillsammans med Luleå kommun och Visit Luleå.
  • Luleåbornas impulsbudget, alltså den maximala summa pengar de kan tänka sig att spendera spontant utan att fråga någon annan, är i genomsnitt 4 088 kronor.

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Nataliia Hammarberg, Frank Rizo

03 oktober 2019

Logotyp