Luleå och Uleåborg vidareutvecklar samarbetet

I nästan 20 år har Luleå och Uleåborg samverkat för att stärka regionens tillväxt. För att visa sitt långsiktiga engagemang har nu städerna uppdaterat sitt samarbetsavtal.

– Värdet av öppna gränser är en stor del av vår regionala identitet. Begränsningarna till följd av coronapandemin har visat hur viktig fri rörlighet är för både befolkningen och näringslivet. Gränsöverskridande samarbete är nödvändigt för att stärka tillväxten och utvecklingen i vår region, säger Carina Sammeli, kommunalråd Luleå kommun.

Luleå har uppdaterat sitt samarbetsavtal med Uleåborg som är den största kommunen i norra Finland med ungefär 205 000 invånare.

Luleå och Uleåborg är grundare av föreningen Bottenviksbågen Bothnian Arc. Bottenviksbågen sträcker sig längs kusten från Kalajoki i norra Finland till Skellefteå i norra Sverige och området har totalt 710 000 invånare. I nästan 20 år har föreningen bidragit till gränsöverskridande samarbete.

Möjligheter och utmaningar

Samarbetet inom Bottenviksbågen och mellan Luleå och Uleåborg är väl utvecklat. Regionen är rik på naturresurser och har en lång tradition av storskalig utvinnings-, tillverknings- och bearbetningsindustri. Samtidigt är Luleå och Uleåborg universitetsstäder där områden som transport, handel, högteknologisektorn och de kreativa näringarna har vuxit sig starka.

Men det finns även gemensamma utmaningar som demografi och tillgång på arbetskraft tillsammans med fysiska hinder som otillräcklig infrastruktur och saknade länkar i transportförbindelser.

– Vårt samarbetsavtal är långsiktigt och fokuserar på konkurrenskraft, attraktivitet, infrastruktur, kulturutbyte och främjande av språkinlärning. Viktiga områden som vi tillsammans ska jobba för att vidareutveckla, säger Päivi Laajala, stadsdirektör Uleåborgs stad.

Nätverk och partnerskap

Finansieringen från EU:s samarbetsprogram stödjer den pågående utvecklingen över gränserna. Exempelvis samarbetar Luleå tekniska universitet och Uleåborgs universitet aktivt och är bland de viktigaste mottagarna av medel från EU-programmen.

Det finns flera gränsöverskridande nätverk och partnerskap i regionen. Samarbeten sker inom områden som informations- och kommunikationsteknik, energi, bioteknik, cirkulär ekonomi, miljöteknik, gruvdrift, hälsa, utbildning, turism och kultur. Gränsöverskridande samarbete pågår även i frågor som är viktiga för det samiska folket.

– Vi är väl positionerade för att tillsammans med våra invånare, företag och universitet fortsätta arbeta för en smartare, grönare, mer sammankopplad och social Bottenviksbåge, säger Carina Sammeli och Päivi Laajala.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anne Rännäli-Kontturi, Nataliia Hammarberg, Susanne Lundblom

Foto: Luleåfotograferna/Marko Kallio, Skyfox

Logotyp