Medelbetyg för Luleås företagsklimat

Luleås företagare fortsätter att ge kommunens service goda omdömen, men visar samtidigt var förbättringar behövs. Detta framgår av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) öppna jämförelser av företagsklimatet som presenterades idag, den 22 april, där företagare bedömt kommunernas service inom myndighetsutövningen.

Det är den åttonde gången som mätningen har genomförts sedan 2010. Luleås Nöjd kund-index (NKI) har i den senaste mätningen minskat från värdet 72, år 2019 till 71 i den senaste mätningen. Resultat över 70 bedöms vara höga resultat.

Företagsbyarna växer och nyföretagandet ökar i Luleå och det är många som är engagerade i utvecklingsarbetet. Bland annat har kommunen ett samarbete med företaget Luleå Business Region där ett nätverk i form av en företagslots tagits fram för att underlätta för företagare.

Företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

När en kommun har ett NKI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62–69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

Resultat med förbättringspotential

Resultatet för Luleå kommun visar att företagare generellt sett är nöjda med den service kommunen ger dem. Luleås totala NKI-värde är 71 vilket ger Luleå rankingen 135 av 181 jämförda kommuner. Det innebär att Luleå tappat 16 placeringar på rankingen jämfört med år 2019 då NKI var 72.

– Jag är inte nöjd med resultatet, vi har ambitioner att ha mer än godkända resultat. Goda förutsättningar för näringslivet är avgörande för att Luleå ska växa, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli

Inom myndighetsområdena markupplåtelse, livsmedelskontroll och serveringstillstånd får kommunen höga resultat. Inom myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd får Luleå ett lågt resultat med NKI 59. För området bygglov får kommunen godkänt med en NKI på 62. Det serviceområde där företagarna i Luleå var mest nöjda var bemötande, där Luleå fick NKI 77. Det område där företagarna var minst nöjda vara information där Luleå fick NKI 69.

–Vi arbetar med att kraftsamla för att förbättra näringslivets förutsättningar. Därför kommer vi att genomföra en förvaltningsövergripande utbildning i vår för att vi som kommun ska kunna ge företagare bästa möjliga service, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

FAKTA

  • Företagarnas nöjdhet mäts av SKR i deras undersökning Öppna jämförelser Företagsklimat, du hittar undersökningen härlänk till annan webbplats.
  • 181 kommuner finns med i den totala rankingen, där kommer Luleå på plats 135. Boden ligger högst och Bromölla ligger sämst till. Luleå ligger på fjärde plats för deltagande kommuner i Norrbottens län.
  • Luleås rankning inom olika myndighetsområden. Serveringstillstånd 24 (av 59 kommuner med svar på området). Markupplåtelse 26 (av 60). Livsmedelskontroll 103 (av 154). Bygglov 116 (av 151 kommuner). Miljö- och hälsoskydd 134 (av 139).

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Nina Aronsson

Bild: Pär Johansson

Logotyp