Mot ökad jämlikhet

Kommunen arbetar för att öka jämlikhet, inte bara bland Luleåborna utan även mellan olika geografiska områden. Ökad jämlikhet är ett av fyra områden som politiken har bestämt att kommunen ska bli bättre på. För att ta reda på hur det ser ut i kommunen har ett statistikföretag anlitats för att göra en socioekonomisk analys. Vårt Luleå visar delar av den.

Sverige blir alltmer polariserat och inkomstklyftorna har ökat – det konstaterar regeringens jämlikhetskommission i sin slutrapport som även pekar på vikten av ökad jämlikhet. Det bidrar till ekonomisk tillväxt, tillit och social rörlighet (som handlar om att barn exempelvis har en högre utbildning eller inkomst än sina föräldrar.)

Luleå befinner sig nu bland kommuner som präglas av en hög sysselsättningsgrad med egen stark arbetsmarknad och ett rikt arbetsliv.

Socioekonomiska förutsättningar som utbildningsgrad, inkomst och arbete påverkar både medborgarnas hälsa som kommunens utveckling. Det är till och med så att det kan påverka hur länge man lever. Både i riket och i Luleå förväntas de med lång utbildning leva upp till sex år längre än de med kort utbildning.

Den socioekonomiska analysen har gjorts genom att ta fram statistik som beskriver en kommuns, stadsdels eller bys socioekonomiska struktur. Sedan har de med liknande struktur grupperats i olika grupper som fått olika färger.

Den socioekonomiska analysen består av två delar som redovisas nedan.

Beskrivning av de olika färggrupperna

1. Hur står sig Luleå jämfört med andra kommuner i Sverige?

Luleå har sedan 2013 gjort en resa från gruppen kommuner vars socioekonomi präglas av lägre utbildning och hög arbetslöshet till gruppen av socioekonomiskt välmående kommuner. Vi befinner oss nu bland kommuner som präglas av en hög sysselsättningsgrad med egen stark arbetsmarknad och ett rikt arbetsliv. Gymnasiebehörigheten är hög, arbetslösheten, ohälsotalet och ekonomiskt bistånd tillhör bland de lägsta i landet. Andelen födda utanför Europa är låg.

– Det visar att Luleå har mycket goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Vår förflyttning är ett resultat av god samhällsplanering och att vi har en låg arbetslöshet, säger AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef.

Analysen gjordes bland alla svenska kommuner. För en bättre överblick visar bubblan tre exempel från varje grupp.

2. Hur ser det ut inom Luleå kommun?

Den socioekonomiska kartbilden, Luleå sociala kompass, visar att Luleå inte är så polariserat, men att det finns skillnader i kommunen. Bilden visar dock medelvärden, även i välbärgade områden finns individer som lever i utsatthet. Analysen ligger till grund för planering och för att på olika sätt skapa jämlika förutsättningar och öka jämlikheten.

– För oss var det viktigt att få en kvalitetssäkrad analys av kommunens socioekonomi som vi kan använda som underlag för fortsatt samhällsplanering. Det innebär inte bara den fysiska planeringen utan berör kommunens samtliga verksamheter, hur vi fördelar resurser och prioriterar insatser. Skolan har redan idag en resursfördelningsmodell efter socioekonomiska förutsättningar, säger AnneLie Granljung.

Byar med få invånare har slagits samman med närliggande byar för att uppnå ungefär 500 invånare.

FAKTA

På uppdrag av Luleå kommun har statistikföretaget Statisticon gjort en socioekonomisk kommunanalys, både över hur Luleå ligger till jämfört med andra kommuner och hur det ser ut i Luleå.

Där finns även förklaring till bilderna.

Text: Katja Güth Laitila

Grafik: Statisticon/Joakim Höggren

Foto: Peter Rosén, Lapplandmedia

Logotyp