”När det växer, så växer allt”

Luleå ska växa och ha plats för minst 100 000 invånare år 2040. En del av denna tillväxtresa är den gröna omställningen som pågår, med nya industrier som etablerar sig i Norrbotten och Västerbotten. Vilka företag handlar det om och hur stora är investeringarna?

Kommunens näringslivsbolag Luleå Business Region arbetar för att underlätta för befintliga företag att växa i Luleå och för nya företag att komma till och etablera sig i Luleå. De lotsar rätt, hittar lösningar och stöttar företagen längs vägen. Läs om hur Luleå Business Region ser på attraktionskraften och tillväxten i regionen. Du får även senaste nytt på etableringsfronten.

Attraktionskraften och tillväxten – ”När det växer, så växer allt”, menar Luleå Business Region.

Allt hänger ihop. Utan råvarutillgången och gruvorna hade vi inte haft stålverk – vi kanske inte ens haft järnväg hela vägen upp till Narvik. Utan den hade vi inte haft en stor hamn i Luleå, en hamn som i och med Projekt Malmporten i Luleå Hamn kommer öka sin kapacitet från runt 8 miljoner till 25 miljoner ton per år. I Sverige har det har inte gjorts ett större marint infrastrukturprojekt sedan Göta kanal byggdes.

Att jobba med att skapa fler arbetstillfällen handlar både om att företag som redan finns här ska kunna växa, men det behövs också tillskott av fler företag, ny och mer kompetens och varför inte även konkurrens. När det växer, så växer allt. Eller för att citera Sekov’s law of attraction:

"Companies on the move, and people on the move, are always attracted to places on the move."

Vi på Luleå Business Region är långt ifrån inblandade i allt. Företagen och en skicklig fastighetsmarknad sköter mycket själv, men vi har överblick och är ofta delaktiga i många bitar. Vi kan ständigt bli bättre och vässa oss. Vi vet också att inget händer av sig själv.

Senaste nytt på etableringsfronten

Bara för att nämna några exempel på vad som hänt under den senaste tiden, kan vi kort sammanfatta följande investerings- och etableringshändelser:

  • Spanska koncernen Grupo Fertiberia planerar produktion av fossilfri konstgödsel och grön ammoniak i Luleå-Boden. Anläggningen väntas behöva 500 anställda och under uppbyggnadsfasen ungefär 2000. Investering på ca 10 miljarder.

  • Luleåföretaget Ozoneair bygger en ny anläggning i Luleå och tar hem stora delar av sin tillverkning som nu ligger företrädesvis i delar av Asien. Investering på inledningsvis 100 miljoner.

  • Ett av Sveriges större IT-konsultbolag Consid AB etablerar sig i Luleå.

  • H2 Green Steel bygger en helt ny ståltillverkning från scratch som ska sysselsätta runt 1500 personer. Någon sa att det i Europa inte byggts ett nytt stålverk på 45 år. H2 Green Steel byggs i Boden, men lika betydelsefullt för Luleå. Industriområdet ligger faktiskt bara några kilometer från kommungränsen. Investering runt 30 miljarder.

  • SSAB, LKAB och Vattenfalls arbete med HYBRIT. I Luleå tillverkar pilotanläggningen redan fossilfritt stål och man bygger ett vätgaslager i Svartöberget.

  • Talga Group ska bygga en anodefabrik i Luleå som ska producera anodprodukter för grönare litiumjonbatterier. Tillsammans med Swerim AB bygger de nu en test- och produktionsanläggning. En stor investering bara det.

  • Två av landets största industribyggare Catena AB (publ) och Logistic Contractor har etablerat sig i Luleå. Catena har i samarbete med Luleåföretaget TITAN KONSTRUKTION AB byggt Kyl- och Frysexpressens nya terminal – ytterligare en etablering. Logistic Contractor väljer Luleå för sin satsning på norra Sverige. Bland annat bygger företaget delar av Northvolt i Skellefteå.

  • EgenLokal.se etablerar sig på nya industriområdet på Dalbo och därefter är det också klart att de även etablerar sig i Boden.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Luleå Business Region och Stina Engman

Foto: Shutterstock

Logotyp