Näringslivet: mer etableringsmark och snabbare tillstånd

Luleå kommun genomför en kraftsamling av bygg- och fastighetsbranschen för att möta behoven från stora etableringar. Behovet av mer mark för nya etableringar är stort och en snabbare tillståndshantering ett önskemål.

– Vi behöver hitta en bra samverkan med näringslivet för att möta det stora intresse som finns av att etablera sig i Luleå, konstaterar Carina Sammeli, kommunalråd Luleå kommun.

I ett första steg har Luleå kommun och kommunägda Luleå Business Region bjudit in Norrbottens Handelskammare, Luleå Näringsliv, branschorganisationer som Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier samt företag i fastighetsbranschen till ett seminarium under en halvdag.

– Ett viktigt första steg är att skapa en gemensam bild av nuläget. Att upptäcka vilka gemensamma intressen vi har och börja definiera vad vi behöver lösa på kort sikt och på lång sikt. Utmaningen är här nu, de miljardinvesteringar som läggs ger oss enorma möjligheter. Via samverkan ska vi ta tillvara dem, säger Carina Sammeli.

För att möta behoven från stora etableringar samverkar kommunen med flera aktörer, bland annat bygg- och fastighetsbranschen.

Bilden av läget klarnade när Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare, och Carl Wangel, marknadschef Luleå Business Region, redovisade sina färska data och medföljande analys. Resultatet visade på en het region för etableringar. Totalt cirka 1 100 miljarder kronor investeras i norra Sverige. 700 av dessa i vår närliggande region. I takt med att nyheterna blivit kända har också förfrågningarna blivit fler. Just nu pågår en rad dialoger med fler etableringar under sekretess. Behovet av arbetskraft har gradvis vuxit i takt med nya uppskattningar, från 25 000 personer till nyligen nämnda 100 000.

Röster från seminariet

Carl Wangel, marknadschef Luleå Business Region:
– Just nu sker en ”omprogrammering och omgruppering” i Luleås gemensamma utvecklingsarbete. Vi måste ställa om snabbt och med kvalitet för att leverera på de ambitioner som både nya och befintliga företag ger uttryck för när det gäller hållbar tillväxt. Även vi i vårt eget arbete behöver kraftsamla i denna leverans, till oss själva, för andra och för kommande generationer. Här finns en positiv förväntan där vi kan göra stor skillnad.

Anton Norberg, tf vd, Luleå Näringsliv:
– Våra branschråd där våra medlemsföretag är organiserade har en viktig roll att spela här. Det är helt avgörande att vi skapar en verklig förståelse för näringslivets behov och skapar en nära samverkan om vi ska klara att skapa långsiktig tillväxt.

Anna Forsman, Fastighetsägarna Mitt Nord och branschrådsordförande för Bygg och Fastighet:
– Det vi vill är att vi ska bli en självklar samarbetspartner. Vi vill inte jaga uppdraget, vi vet vilka problem och utmaningar vi har och hur vi önskar att det skulle vara. Men ska vi kunna vara med och utveckla Luleå måste vi också få förutsättningarna att göra det.

– Och att kommunens representanter verkligen är öppna för att lyssna på förändringar och nya lösningar. Att vår input verkligen tas omhand och omsätts i handling. Till exempel nu när vi får tycka till om nya översiktsplanen för centrum.

Vägen framåt

Under seminariet hölls gruppsamtal och efter dessa summerades en rad viktiga punkter som behöver sättas i fokus.

– Om en etablering vill starta sin tillverkning snabbt kan inte handläggningstiden för de tillstånd de behöver ta myndigheterna allt för många år att lösa. Det är en verklig utmaning att jobba vidare med, säger Kjell-Åke Johansson, tf vd Luleå Business Region.

Flera röster höjdes för att skapa en slags ”fast track” för just de tillståndsärenden som nu riskerar bilda kö till statliga myndigheter då ett flertal komplexa projekt parallellt ska realiseras. En fråga som kommunen redan väckt i kontakt med regeringens samordnare Peter Larsson.

– Vi tar till oss dels den kritik som finns kring hur det fungerar i dag, dels de goda idéer som kommer fram kring hur vi kan samverka framåt. Vi kommer att fortsätta det här arbetet tillsammans med näringslivet i en mängd olika former. Det är ett löfte, säger Carina Sammeli.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Ronny Olovsson

Foto: Luleå kommun

Logotyp