Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå ska byggas

Idag meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att starta planeringen av Norrbotniabanans sträcka mellan Skellefteå och Luleå. – Glädjande nyheter, säger Luleås kommunalråd Carina Sammeli.

Idag meddelade regeringen att Trafikverket får i uppdrag att påbörja planeringen av Norrbotniabanans sträcka mellan Skellefteå och Luleå.

Byggstarten ska ske inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan för perioden 2022-2033.

Enligt ministern har de stora industrisatsningarna i Norr- och Västerbotten påverkat regeringens beslut att påskynda utbyggnaden av sträckan mellan Skellefteå och Luleå.

– Norrbotniabanan är viktigt för att kunna knyta ihop arbetsmarknadsregionen i Norrbotten och Västerbotten och underlätta pendling till arbete. Men framför allt är järnvägen viktig för godstransporter, och med den gröna nyindustrialisering som sker i vår region nu har vi snabbt växande behov av snabbare transporter och fler järnvägsspår. För Luleå är detta efterlängtade nyheter, säger Carina Sammeli.

 

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

Logotyp