Ny mottagningsstation säkrar elförsörjningen i Luleå

Luleå kommun växer - nya bostadsområden och flera verksamhetsetableringar planeras i regionen. För att möjliggöra kommunens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans bygger Luleå Energi en ny mottagningsstation samtidigt som Vattenfall Eldistribution ersätter sin gamla regionnätstation med en ny och modernare teknik.

Invigning, tre personer som ser glada ut.

Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution, Malin Larsson, vd Luleå Energi, och Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

De två stationsbyggnaderna möjliggör omkoppling av el från det regionala till det lokala elnätet. Det är ett tydligt bevis på de stora satsningar som båda företagen gör i regionen för att upprätthålla en hög driftsäkerhet och öka kapaciteten i elnätet.

− Luleå kommun är en av norra Sveriges snabbast växande kommuner vilket ställer höga krav på samtliga infrastrukturägare i området. Stationen är en betydelsefull knutpunkt mellan region- och lokalnät som säkrar elförsörjningen till Luleå och den energiomställning vi står inför i regionen. Vårt samarbete med Vattenfall möjliggör detta. Mottagningsstationen på Notviken är en viktig pusselbit som skapar förutsättningar för allt det som nu sker, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

− För att möjliggöra den elektrifiering som pågår i Norrbotten och inte minst i Luleå krävs investeringar likt denna för att skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur som klarar av det ökade behov av el som finns från industrier, företag och samhället. Luleå Energi är en viktig kund och detta är ett angeläget samarbete för Vattenfall Eldistribution, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution AB.

FAKTA

  • Vattenfall Eldistribution har uppfört en ny regionnätstation med ett 130 kV ställverk.
  • Luleå Energi har i direkt anslutning byggt en ny 40 kV fördelningsstation för vidare transformering av elen till lokalnätet.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Luleå Energi

Logotyp