Så fortsätter utbyggnationen av Kronandalen

Det är full aktivitet i Kronandalen som i de två första etapperna ska tillföra cirka 700 nya bostäder till stadsdelen Kronan. Områdets vård- och omsorgsboende ska vara klart till årsskiftet och de första bostäderna ska stå inflyttningsklara i mars nästa år.

Mycket av infrastrukturen runt de kommande bostäderna är färdig. Träffparken står redo med planteringar, vattendrag och konstverk. Först ut med bostadsbyggandet var Heimstaden som 2019 påbörjade sina hyresrätter vid den så kallade Norra entrén.

När hela Kronan står klart ska det vara en grön och komplett stadsdel med lägenheter, radhus, villor, förskolor, skola, äldreboende, idrottshall och ett eget centrum med butiker och restauranger. Kronandalen blir stadsdelens centrum som binder ihop de redan befintliga områdena.

Hyresrätter (Heimstaden)
Totalt bygger Heimstaden 80 hyresrätter i kvarteret som går under namnet Bärmesen. Det ligger i direkt anslutning till Träffparken. Lägenheterna blir i storlek 1–4 rum och kök, på 32–87 kvadratmeter. Inflyttning är planerad till mars 2021.

I ett senare skede planerar Heimstaden även att bygga radhus i kvarteret. De ska även, tillsammans med byggaktören SHH, bygga ett gemensamt parkeringshus i grannkvarteret Skidåkaren, men detta är ännu inte påbörjat.

Vård- och omsorgsboende (Hemsö)
Hemsö bygger det vård- och omsorgsboende som håller på att växa fram i Kronandalen. Det ska stå klart vid årsskiftet 2020/2021 och erbjuda 144 platser. Där planeras för en särskild avdelning för äldre som önskar finsk- och meänkielitalande personal.

Hyresrätter (Bolite)
Bolite bygger 147 hyreslägenheter i moduler i kvarteret Tältet. Lägenheterna blir i storlek 1–3 rum och kök. Bygget pågar fram till vecka 46. Inflyttning under våren 2021.

Fler bostäder på gång

Hyresrätter (Riksbyggen)
Riksbyggen har tecknat överlåtelseavtal och beräknar att starta byggandet av 115 hyresrätter i olika storlekar inom kort. Lägenheterna fördelas på fyra flerfamiljshus i fyra och fem våningar. Detta är i kvarteret Vallan 1 som ingår i Kronandalens första etapp.

Hyresrätter (Amasten)
Amasten har tidigare fått ja till att bygga kooperativa hyresrätter i Kronandalen. Detta ändrar de nu till att bygga hyresrätter. De ska bygga ett flerbostadshus med 49 hyresrätter samt garage. Lägenheterna byggs i storlek ettor till fyror, som fördelas på fyra våningar. Inflyttning planeras till hösten 2021.

Bostadsrätter (HSB)
Under våren 2021 planerar HSB säljstart för 71 bostadsrätter. Lägenheterna blir i storlek 1–4 rum och kök på 29,9–102,6 kvadratmeter.

Hyresrätter (Lerstenen)
Byggbolaget Lerstenen har bygglov för att bygga hyresrätter med investeringsstöd. Ingen tidplan är fastställd men bygget förväntas starta inom kort. Lägenheterna ska byggas i kvarteret Glidet.

Hyresrätter (BD Fastigheter)
Bolaget kommer att lämna in ansökan om bygglov under oktober. De planerar att bygga hyresrätter i kvarteret Bindningen.

Bostadsrätter (SHH)
Bolaget ska bygga bostadsrätter i kvarteret Skidåkaren vilket förväntas komma igång under nästa år.

Träffparken i Kronandalen är färdig med planteringar, vattendrag och konstverk. Runt omkring börjar bostäder växa fram.

Stadsdelscentrum
Politiskt beslut för markanvisning kommer, preliminärt, att ske i början av november. Byggstart för Kronandalens stadsdelscentrum är hösten 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig den 26 oktober bakom två markanvisningar i Kronandalen, etapp Stadsdelscentrum. Markanvisningarna ska upp till politiskt beslut inom kort:

Det ena ärendet handlar om byggaktören Nischer Properties AB som vill bygga 100–130 lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna blir både i hyresrättsform och bostadsrättsform.

Den andra markanvisningen gäller Boet Bostad Utveckling AB som vill bygga cirka 190 lägenheter i blandade storlekar, 1–5 rum och kök, i flerbostadshus.

Kronandalen blir centrum i stadsdelen Kronan och binder ihop de redan befintliga områdena Lulsundsberget, Honnörsbacken, Kronanhöjden, Östra Kronan, Kronanbacken och Kulturbyn. När hela stadsdelen är fullt utbyggd 2030 kommer 7 000 Luleåbor att bo och leva här.

FAKTA

  • Kronandalen kommer att byggas ut i flera etapper och blir centrum i stadsdelen Kronan.
  • Fullt utbyggd kommer Kronan att bli Luleås största stadsdel med cirka 7 000 invånare.
  • Mer information om Kronan.länk till annan webbplats

Text: Stina Engman
Illustrationer: Tema arkitekter

15 oktober 2020
Uppdaterad 26 oktober 2020

Logotyp