Så skapar vi livskvalitet på Kronan

Kronan blir Luleås nyaste, gröna stadsdel med 7 000 invånare. Just nu händer det väldigt mycket samtidigt: Kronanhallen och konstverket Forever Young invigdes nyligen, elbussen börjar trafikera Kronan och det nya äldreboendet byggs. Och så alla nya bostäder förstås. Vårt Luleå visar hur Luleås nya naturstad ska se ut år 2030. 

Bostadsområdet Kronan är en modern och centrumnära stadsdel - mitt i naturen. Illustrationen visar områdets utveckling fram till år 2030.   

FAKTA

  • Kronan kommer att bli Luleås största bostadsområde, med cirka 7 000 invånare
  • Området blir en så kallad komplett stadsdel – en liten stad i staden med ett eget centrum
  • Tallkronanskolan rymmer 500 elever och en ny sporthall invigdes hösten 2018
  • Projektet Kronan drivs av Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun
  • Läs mer om Kronan på webben härlänk till annan webbplats

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Luleå kommun
Grafik: Vinter

18 oktober 2018

Logotyp