Så vill studenterna utveckla Luleå

Studenter på grafisk och teknisk design vid Luleå tekniska universitet presenterade igår sina projektarbeten om hur Luleås stadskärna kan förbättras. Och det fanns många intressanta förslag att ta del av, bland annat en permanent flytbrygga vid Norra hamn.

Studenterna har under en termin arbetat kring frågeställningen ”Hur kan man förbättra Luleås stadskärna med hjälp av visuell kommunikation, grafisk och teknisk design?”. Projektet är en del i Luleå kommuns förstudie till utmärkelsen Årets stadskärna.

Studenterna från Luleå tekniska universitet presenterade förslag på hur Luleås stadskärna kan utvecklas. Här tillsammans med projektledaren Nataliia Hammarberg till vänster och Birgitta Öhlund, Visit Luleå, till höger.

Studenterna har i projektet fått jobba mot ett verkligt uppdrag vilket har varit uppskattat.

– Det har varit otroligt kul och seriöst, det första projektet mot en riktig aktör, säger Fredrik Pihl, en av studenterna. Och Rakel Karvonen håller med. Deras projekt handlade om att skapa en mötesplats för Luleåborna i Norra hamn i form av en flytbrygga.

– Här har vi fått jobba med helheten vilket ger ett annat perspektiv. Det har varit superkul, säger Rakel Karvonen.


En stadskärna som lockar till möten

Förslagen som presenterades handlade mycket om att skapa mötesplatser i stadskärnan. Förutom flytbryggan presenterades förslag på design-julmarknad på Bryggeriet, att utveckla Köpmantorget till ett levande torg, skapa rörelse i stadskärnan genom att binda ihop Storgatan med sidogatorna, utveckla Norrbottensmuseum till ett norrbottniskt landmärke samt att placera ut interaktiva skärmar i centrum.

 

Förslag på en flygbrygga vid Norra hamn presenterades av Fredrik Phil och Rakel Karvonen.

En permanent flytbrygga vid Norra hamn, en mötesplats på vattnet, var ett av många intressanta förslag som presenterades. Det här förslaget har Fredrik Phil och Rakel Karvonen arbetat fram

Puls och samverkan

Arbetet med Luleå Årets stadskärna påbörjades för cirka nio månader sedan och nu pågår en förstudie som ska ta pulsen på hur stadskärnan mår idag, vad Luleåborna tycker och hur en samverkan mellan stadens olika aktörer kan se ut i det fortsatta arbetet.

– Det har varit ett stort gensvar tidigt i processen och allas insatser behövs, säger Birgit Öhlund från Visit Luleå. Alla är viktiga – Luleåborna, universitetet, företagen, organisationerna och alla som är inblandade.

– Det är jättekul att studenterna har tagit sig an den här uppgiften med sådant engagemang och vi ser gärna ett fortsatt samarbete med universitetet, säger Nataliia Hammarberg, projektledare för Årets stadskärna på Luleå kommun.

Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, var en av dem som lyssnade på presentationerna och hon var imponerad.

– Det är jättespännande idéer och alla har verkligen gjort ett bra jobb!

FAKTA

  • Årets Stadskärna delas årligen ut av Svenska Stadskärnor.
  • Utmärkelsen går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum.
  • Luleåbornas bild av centrum

Text och foto: Monika Aunes

Fotomontage: Rakel Karvonen, Fredrik Phil

12 december 2019

Logotyp