Tillväxt i Råneåområdet: åtta nya företag och nya servicelösningar

Inom loppet av tre år har åtta företag etablerat sig i Råneå älvdal och Vitådalen. Det handlar om företag inom alltifrån besöksnäring till livsmedel, verkstad och småindustri. Flera är underleverantörer till några av Luleå och regionens största företag. Det är några av resultaten av ett projekt som Luleå Business Region har avslutat förra året. Syftet var att utveckla företagandet på landsbygden. 

– Företagen får fortsatt kontinuerligt stöd av Luleå Business Region. En stor del av arbetet handlar om att vara en väg in till Luleå kommun för att påskynda exempelvis bygglov, hantering av inkommande förfrågningar och markfrågor men också stötta kommunen att se lösningar som möjliggör företagsutveckling och för lokala företag att växa i Råneåområdet, berättar projektledare Oskar Hederyd.

Han jobbar nu vidare med etableringsfrågor som både rör stad och land, som affärsutvecklare vid näringslivsbolaget Luleå Business Region.

Råneå tätort vid Råneälven. Till området tillhör byarna längs Råneälvdalen, Vitådalen och Bjurådalen. I ett projekt med syftet att stärka näringslivet startades åtta nya företag och skapades nya servicelösningar.

Bland företagen kan nämnas odling i olika former, elinstallation, resebyrå, plåtslageri, fordonsservice och marknadsföring på sociala medier. Tillsammans erbjuder de ett spektrum av servicelösningar som är nödvändiga för en levande landsbygd.

Under projekttiden fortsatte arbetet med etableringen av en ny bransch – storskalig landbaserad fiskproduktion – vilket initierades av tidigare näringslivsbolaget Luleå Näringsliv och Hushållningssällskapet. Miljökonsekvensbeskrivning är inlämnad för en site i Norra Sunderbyn, med Jämtön som andra site.

Ett annat mål var att tillsammans med Luleå kommun få igång bostadsbyggandet, med resultatet att en lokal entreprenör beviljats markanvisning för en obebyggd kommunal tomt i centrala Råneå. Där planeras 20 lägenheter att byggas.

– Projektet har visat att det är viktigt att företag på landsbygden har en enkel och känd väg in till kommunen. Om det finns en väg in för företag och de får hjälp vidare med sina utvecklingsidéer hela vägen till genomförandet så är det mycket som går att realisera. Det kan vara komplext och ta lång tid för en liten näringsidkare att navigera i ekosystemet som är tillståndsprocesser, företagsstart eller exempelvis stödansökningar för projekt. Här har det gått att göra mycket nytta i takt med att jag själv har satt mig in i processerna, avslutar Oskar Hederyd.

FAKTA Tillväxt i Råneå och Vitå älvdalar

  • Land möter stad genomfördes mellan 1 november 2017 och 31 december 2019 och var ett fortsättningsprojekt på det tidigare projektet Stad och land – utvecklar lokalt företagande i Råneå med omkringliggande byar.
  • Arbetet har skett i nära samarbete med Luleå kommun, näringsliv och främjandeorganisationer.
  • Företag som stöttats: Passion Laponie, resebyrå och guideverksamhet på fransk marknad, NFR AB, verkstadsföretag, Your Time, hälsovägledning och massage, Elitsas Grönsaker, odling, Råneå River, marknadsföring, S Wikström Entreprenad, plåtslageri
  • Under åren 2017-2019 startades ett tillväxtråd i Råneå som idag består av 12 medlemmar, varav sju är manliga och fem är kvinnliga entreprenörer.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila/Camilla Bondereva

Foto: Luleå kommun

Logotyp