Unga väljer den medelstora staden

Hållbarhet, attraktiva bostäder, arbete och studier, natur och närhet - det är det viktigaste när dagens unga väljer var de vill bo. Och det är den medelstora staden som är vinnaren, storstaden lockar inte längre. Det visar en undersökning som presenterades och diskuterades vid ett seminarie idag. Luleås samhällsutvecklingschef AnneLie Granljung är inte förvånad. – Det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger hon.

Det är i norr och utanför storstadsregionerna som industrins stora omställning sker och det är också här en stor del av framtidens jobb kommer att finnas. Med anledning av det var Luleå kommuns samhällsutvecklingschef AnneLie Granljung och H2 Green Steels hållbarhetschef Lars Lundström inbjudna till Stockholm för att delta i en paneldiskussion Länk till annan webbplats. kring resultatet från undersökningen.

Panelen diskuterade vilka drivkrafter som påverkar när unga väljer var och hur de vill bo och vilka möjligheter det innebär för kommuner som vill växa och locka företagsetableringar och arbetskraft.
Från vänster: Milla van Bunningen, tekniksprångare Afry, AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef Luleå kommun, Lars Lundström, hållbarhetschef H2 Green Steel, Helena Paulsson, chef för arkitektur och design Afry samt Thomas Sandell, chefsarkitekt  Afry.

6 000 unga européer mellan 18 till 35 år, varav 1 000 svenska, har gett sin syn på vad som påverkar när unga väljer var och hur de vill bo.

Det är företaget Afry som har gjort undersökningen Länk till annan webbplats. som visar att det är den medelstora staden som är vinnaren och att storstaden lockar allt färre. 51 procent säger att de vill bo i en stad med mindre än 100 000 invånare. Bara 12 procent kan tänka sig att bo i en miljonstad.

Det ska vara enkelt att leva

Livskvalitet styr när unga väljer var de vill bo - sysselsättning, rimliga bostadspriser, närhet till familj och vänner och tillgång till natur.

Den nära staden, 10-15 minuters staden, är viktig. Undersökningen visar att 63 procent vill lägga högst en halvtimme på att resa till jobb och skola. Och man vill ha nära till träning, vänner och shopping.

– Vi har under en väldigt lång tid jobbat med just detta i Luleå. Bra bostäder och närhet - enkelheten. Det känns roligt att få en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger AnneLie Granljung och fortsätter:

– Världens ögon tittar på oss och det är väldigt roligt att verka i det. Vi ser att vi med god draghjälp av det som händer i industrin och näringslivet snabbt kan ställa om och prata om hållbarhet på riktigt. Det ska vara enkelt att leva, det ska vara nära och vänligt att komma till vår region.

Hela samhället tillsammans

Den unga generationen är medveten, engagerad och brinner för hållbarhet. Undersökningen visar att social ojämlikhet, segregation, klimatförändringar och överbefolkning är de största utmaningar som framtidens städer står inför.

Lars Lundström, H2 Green Steel, betonar vikten av att hela samhället jobbar tillsammans:

– Vi ska växa galet fort i Boden och Luleå. Vi vill se ett integrerat samhälle. Ett jämlikt samhälle. Det är viktigt att vi jobbar tillsammans med det lokala näringslivet. Vi behöver tänka mångfald och attrahera alla typer av människor, olika nationaliteter och åldrar. Inte bara unga även om de unga är jätteviktiga.

– Jag vill också att vi mer pratar om attraktivitet och ömsesidighet istället för kompetensförsörjning. Det handlar ju om att locka och behålla talanger, säger Lars Lundström.

Även AnneLie Granljung lyfter betydelsen av samarbete och samverkan. Hon ser också att regionen behöver draghjälp på resan och säger att stödet från bland annat riksdag och regering finns.

– En kommun är en väldigt liten del av Sverige. Vi måste ha kompisar, ha större sammanhang och prata större regioner tillsammans. Vi är flera kommuner i det här som behöver hjälpas åt.

Ett väl fungerande samhälle på plats

Betydelsen av att skolor och kultur finnas på plats för att attrahera hela familjer lyftes. AnneLie Granljung säger att det har varit viktigt för Luleå när Luleås nya stadsdel Kronan har växt fram.

– Vi byggde skolan först och infrastrukturen är på plats. Det tar tid att bygga ny stadsdel och när människor flyttar in ska man inte behöva bo på en byggarbetsplats under en allt för lång tid. Vi är väldigt glada över det nu när vi ser hur uppskattat det är.

Lars Lundström flikar in:

– Det är en av anledningarna till att Boden och Luleå blir så attraktivt - det är redan ett väl fungerande brett samhälle med höga ambitioner vad gäller cirkularitet och hållbarhet och det är superviktigt.

"Vi kan rädda världen hemma"

På frågan hur Luleå ser ut om fem till tio år säger AnneLie Granljung:

– Det är ett snabbt växande Luleå med fokus på grön samverkan. Vi kan rädda världen hemma, och det är det jag hoppas kan synas i hela samhället, inte bara i folks stolthet och glädje utan också att det syns på vad det är som händer.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Monika Aunes

Logotyp