Vägarna byggs om i världsarvet

För att bevara de kulturhistoriska värden som finns i Gammelstads kyrkstad kommer Trafikverket att åtgärda väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen. Det innebär att Rutviksvägen kommer att vara helt avstängd för trafik från 8 juni till 15 oktober 2020.

Rutviksvägen kommer att åtgärdas under sommaren 2020 och Gamla Bodenvägen under sommaren 2021. I samband med byggnationen kommer vägarna stängas av för fordonstrafik, cyklister och gående.

Trafikanter uppmanas ta andra vägar under tiden. Fordonstrafik till och från Rutvik hänvisas att köra via E4 och väg 97. Med cykel och till fots kan man ta sig via Gamla Hamngatan.

 

Rutviksvägen åtgärdas under sommaren 2020 och Gamla Bodenvägen under sommaren 2021. I samband med byggnationen kommer vägarna stängas av för fordonstrafik, cyklister och gående. Rutviksvägen beräknas stängas av den 8 juni till den 15 oktober 2020.

Därför gör vi jobbet

Gammelstads kyrkstad utgörs av en unik kulturmiljö och tillhör ett av världsarven. Vägarna genom kyrkstaden har brister i sin nuvarande utformning.

Det finns idag problem med avvattning och snöröjning av Lulevägen och Framlänningsvägen samt Trafikverkets två vägar, väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen, vilket påverkar kyrkstadens bebyggelser och tomter intill vägen.

Förutom problem med vägarnas avvattning och snöröjning, saknas dessutom gångytor. Åtgärderna består av att sänka nivån på vägarna, anlägga ränndalar och nya gångstråk.

FAKTA

Text& bild: Eva Sundgren Luleå kommun

01 juni 2020

Logotyp