Vätgas – nyckelspelaren i omställningen

Luleå spelar en viktig roll i den gröna omställningen. I Hybrits pilotanläggning har den första fossilfria järnsvampen (råvara till stål) i världen tillverkats. I Svartöberget byggs ett lager för vätgas som behövs i stålproduktionen. För närvarande undersöks möjligheten för en vätgashubb i Luleå hamn, en storskalig elektrolysanläggning. Vätgasen spelar alltså en nyckelroll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men hur fungerar det egentligen?

Vätgas är det vanligaste ämnet i hela universum och finns naturligt som en molekyl i nästan allt levande. Det är en färglös, doftlös och giftfri gas som kan lagras under längre perioder.

Vätgas kan användas till drivmedel och till att lagra förnybar energi som vind- och solkraft.

Vätgasen H2 är också en beståndsdel av vatten. Med hjälp av elektrolysen spjälkas vatten till vätgas och syre. I denna process ”försvinner” 30 procent av energin, den kan dock tas tillvara i fjärrvärmeproduktionen.

Vätgasen lagras tills den används, till exempel som drivmedel i bilar, lastbil, fartyg, flygplan och tåg. Utsläppen blir bara vattenånga, inga skadliga ämnen som kväveoxider, kolväten eller växthusgasen koldioxid.

Med hjälp av vätgas kan man också lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi. I takt med att energiproduktionen ställs om till vind- och solenergi ökar behovet av att kunna lagra energin, eftersom energi från sol och vind bara kan framställas när det blåser och solen skiner.

Finns det någon nackdel med vätgas?

Vätgasmolekylerna är så pass små att de är svåra att lagra. De kan gå in i metaller där de orsakar så kallad vätgasförsprödning. I Piteå forskas det just nu om att lagra vätgasen bunden i metanol.

Vätgas är lättantändligt och hanteringen av trycksatt vätgas behöver som andra bränslen också ske efter
strikta rutiner.

Vattenångan är också en växthusgas och står för den största delen av växthuseffekten. Om följden av mer vattenånga blir en ytterligare ökad temperatur (genom att vattenångan fungerar som växthusgas) eller en minskad temperatur (genom ökad molnbildning) är osäkert. Vattenångan kan tas tillvara som spillvärme.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Illustrationer: Joakim Höggren

Logotyp