Framtidens fritidsgårdar i Luleå

För att ge Luleås unga ännu bättre fritidsgårdsverksamhet görs en översyn av kommunens fritidsgårdar. En extern rapport samt en enkätundersökning bland Luleåborna är nu klara och blir en del av underlaget i tjänstepersonernas förslag till politiken.

– Vi vill gå från ett ställe man hänger på till en plats för ungas personliga utveckling. Frågan är hur vi gör det bästa av de pengar vi har. Många fritidsgårdar med mindre öppettider, personal och pengar eller färre fritidsgårdar med mer resurser, säger Åsa Lundmark, chef Ung i Luleå.

I översynsrapporten menar den externa konsulten att nuvarande resurser inte används optimalt då en del gårdar bara har några besök i månaden. Hans förslag är att pengarna, och personalresurserna, fördelas på fyra fritidsgårdar, Björkskatan, Hertsön, Tuna och Örnäset, istället för sju.

Många gårdar med mindre pengar och öppettider eller färre gårdar med mer resurser? Den frågan har Luleåborna fått i enkätundersökningen

”Bara en del av underlaget”

De fritidsgårdar som i rapporten föreslås läggas ner är Bergnäset, Sunderbyn och Gammelstad.

– Jag vill poängtera att det här är konsultens förslag och bara en del av underlaget. Sen har vi fått in enkätsvar från 275 Luleåbor, varav de flesta ungdomar. Här ser vi att majoriteten vill att vi fördelar de pengar vi har på ett färre antal gårdar, säger Åsa Lundmark.

Navet blir fortsättning

I översynsrapporten nämner även konsulten att mer pengar bör skjutas till i Ung i Luleås verksamhet. Detta då mötesplatsen Navet för unga mellan 16-25 år tillkommit utan en nämnvärd höjning av avdelningens budgetram.

– Navet ska bli en naturlig fortsättning på den resa som unga idag startar på sin fritidsgård där de genomför mindre projekt och arrangemang. Navet ska erbjuda förutsättningar att realisera kreativa idéer och med det också ge ett större utbud av ungt kulturliv i Luleå, säger Åsa Lundmark.

Beslut i juni

Luleå kommuns tjänstepersoner ska nu skriva ett förslag till beslut till politikerna i kultur-och fritidsnämnden. Om förslaget kommer ta upp rekommendationerna från översynsrapporten är inte klart.

Ärendet ska upp till nämnden i juni.

FAKTA Översyn av fritidsgårdarna

  • Fritidsgårdarna är för unga mellan 13-16 år.
  • Rapporten är bara en del av underlaget som sedan ska bli ett förslag till kultur-och fritidsnämnden.
  • En enkätundersökning bland Luleåborna är också gjord. I den föredrar 64 procent färre fritidsgårdar med mer resurser än många gårdar med lite resurser.
  • Några fritidsgårdar är undantagna i översynsrapporten: Råneå, Råneå Mekverkstad samt Blixten.

Text: Therese Hedman

Bild: Pexels

20 maj 2019

Logotyp