Fritidsgårdar och Navet inför begränsningar

Från i morgon, fredag 13 november, gäller ett maxantal samtida besökare på kommunens fritidsgårdar och Navet. Orsaken är de skärpta allmänna råden för att minska spridningen av coronaviruset i Norrbotten.

Nu blir det lättare att hålla avstånd på Ung i Luleås fritidsgårdar när maxgränser för besökare införs.

Det tillåtna besöksantalet baseras på lokalernas storlek och varierar mellan 15 och 25 personer. När gränsen är nådd släpps inte fler in förrän någon gått ut. Maxantalet gäller i skrivande stund till 8 december.

Lättare att hålla avstånd

Förutom besöksbegränsningar har Ung i Luleå redan tidigare vidtagit flera åtgärder, som utökade städrutiner och att enbart styckeförpackad mat och fika säljs. Nu glesas även sittplatserna i lokalerna ut så att det ska bli lättare att hålla avståndet.

Dessa maxantal besökare gäller på respektive fritidsgård:

Björkskatans fritidsgård: 25 personer

Gammelstads fritidsgård: 15 personer

Hertsöns fritidsgård: 25 personer

Råneå fritidsgård: 15 personer

Råneå mekverkstad: 15 personer

Sunderbyns fritidsgård: 15 personer

Örnäsets fritidsgård: 15 personer

Mötesplatsen Navet: 25 personer

Text: Therese Hedman

Foto: Shutterstock och Pexels

12 november 2020

Logotyp