Glimtar av Luleås historia – och framtiden

Södra hamn är fylld av aktiviteter i sommar och nu har även en bildutställning kommit på plats. Den visar glimtar ur Luleås historia och exempel på hur staden har förändrats. Via en QR-kod kan man även ta del av Kulturskolans digitala elevutställning om framtidens Luleå.

Här monteras den nya utställningen upp på Södra hamnplan, med foton från Stadsarkivets samlingar. Den visar delar av Luleås historia och med hjälp av en QR kod på skyltarna kan man även se Kulturskolans elevutställning om hur framtidens Luleå kan komma att se ut.

Som en del i Luleås 400-årsfirande har en ny bildutställning kommit på plats på Södra hamnplan. Med bilder ur Stadsarkivets samlingar får man ta del av olika händelser och hur staden har förändrats. Det äldsta fotot är från 1887 och visar förödelsen efter stadsbranden.

Kulturskolans elevutställning

Elever vid Kulturskolan har skapat bilder kring några frågeställningar om framtiden. Bland annat hur Luleå kommer att se ut om 400 år. Hur kommer byggnader och bostäder att se ut? Vilka yrken kommer att finnas och vad gör barnen om 400 år i skolan? På skyltarna finns en QR-kod som länkar till utställningen.

Den digitala utställningen fylls på med fler bilder under hösten.

Här är elevernas bilder om framtidens Luleå. Länk till annan webbplats.

En bild från Kulturskolans digitala elevutställning om framtidens Luleå.

Historiskt arkiv

Stadsarkivets historiska bildarkiv är tillgängligt för allmänheten.

Titta på bilder här och läs om villkoren för att använda bilderna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utställningen kan ses fram till 15 augusti i Södra hamn, och sedan på Storgatan under hela september.

FAKTA

  • År 1621 utfärdade kung Gustav II Adolf ett kungligt stadsprivilegium vilket konstituerade Luleå som stad.
  • Under de snart 400 år som Luleå funnits har staden utvecklats från en jordbruksbygd till ett modernt samhälle där kultur, industri och kunskapsproduktion utgör basen för de människor som bor och verkar i kommunen.
  • lulea.se/400 Länk till annan webbplats. finns mer information om jubileumsfirandet.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Karin Kemi

BIld: Från Kulturskolans elevutställning

Logotyp