Hur står det till med isbanan?

Alla dem som längtar ut till isarna måste ha lite tålamod. Sydliga vindar och plusgrader försämrar åtkomsten till isbanan och bristen på snö gör att isvägarna ut i skärgården inte har kunnat prepareras.

Rampen i Norra hamn är utlagd och även om isen bär rekommenderar Jan Blomqvist att man väntar tills det fryser på för att underlätta arbetet med att skapa jämn skridskois.

Enligt Patrik Ruumensari, stadsbyggnadsförvaltningen, har isarna ute på fjärdarna börjat lägga sig, men bristen på snö gör att man inte kan ploga och därigenom bygga upp snökarmar.

– Isvägarna måste kantas av snökarmar så bilisterna har en tydlig väg att följa. Just nu är det bara blankis, säger han.

Isbanan inte redo ännu

Janne Blomqvisr, kultur- och fritidsförvaltningen, rekommenderar att man inte nyttjar isbanan just nu.

– Vänta gärna med att gå ut på banan innan det fryser, annars blir banan ojämn av fotspår och det blir svårt att få till en bra skridskois, säger han.

I Södra hamn har sydliga vindar trycker upp vatten vilket skapar flödvatten längs strandkanterna, upp till en halv meter och ibland mer.

– Vi har inte kunnat lägga ut landgång ner till isen i Södra hamn, säger Janne Blomqvist, och fortsätter:
– Söder om Bergnäsbron finns en lång spricka i isen som förvärrats av väderförhållandena. Den gör att isbanans vanliga sträckning, från Norra till Södra hamn, inte har kunnat genomföras. Men vi ska försöka åtgärda sprickan så fort det är möjligt, avslutar han.

Jan Blomqvist på kultur- och fritidsförvaltningen säger att isarna bär, men att det är mycket flödvatten kring stränderna (bild till vänster). En lång isspricka (bild till höger) söder om Bergnäsbron måste åtgärdes innan banan kan dras från Norra till Södra hamn.

Text och foto: Karin Kemi


08 januari 2020

Logotyp