#viresergrönt utmanar arbetsplatser

Luleå kommun vill att fler ska åka buss, cykla eller gå istället för att ta bilen. För att uppmuntra till ett hållbart resande genomför kommunen olika aktiviteter. Ett exempel är utmaningen #viresergrönt, en tävling som riktar sig till arbetsplatser.

Idag reser de flesta Luleåbor till jobbet i bil. En tredjedel av våra resor under en kilometer är bilresor. Kommunens målsättning är att år 2020 ska hälften av alla resor, och 80 procent av resor som är kortare än fyra kilometer, göras till fots, med cykel eller kollektivtrafik.

– Ju fler som går, cyklar eller reser kollektivt desto mindre klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mer utrymme för gröna ytor får vi, säger Helena Lindvall som är projektledare för Hållbart resande. På sikt får vi en stad som håller i generationer.

Nu kan arbetsplatser utmana varandra i tävlingen #viresergrönt och vara med och bidra till ett hållbarare Luleå.

Kampanjen #viresergrönt är en utmaning som riktar sig till arbetsplatser. Syftet är att uppmuntra medarbetare på de olika arbetsplatserna runt om i kommunen till ett mer hållbart resande, både till och från jobbet men också på sin fritid.

FAKTA #viresergrönt

  • Alla arbetsplatser med minst fem anställda kan delta.
  • Flera arbetsplatser kan tävla från samma arbetsgivare, tex en avdelning, en skola eller ett kontor.
  • Tävlingen pågår under ett år. Sista anmälningsdag är 31 maj.
  • Läs mer och anmäl på www.lulea.se/viresergröntlänk till annan webbplats

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

03 maj 2019

Logotyp