Årsredovisning 2020 på två minuter

Från resultat och investeringar till kundnöjdhet och klimatpåverkan: Kommunens årsredovisning innehåller både bokslutet, verksamhetsberättelsen och uppföljningen av utvecklingsmålen. Idag fastställde fullmäktige årsredovisningen. Kolla här det viktigaste om året som gått i korthet.

Logotyp