Finns inte arbetskraft måste vi skapa arbetskraft!

Luleå kommuns arbetsmarknadsförvaltning jobbar i nära samarbete med näringslivet för att ta fram utbildningar som behövs inom bristyrken. En win-win för både företag och anställda.

Logotyp