Så styrs kommunen under krisen

Sedan den 12 mars är kommunens centrala krisledning igång. Vad betyder det i praktiken? Vårt Luleå reder ut läget med Anna Broström, stabschef i den centrala krisledningen. Hon är till vardags arbetsmarknadschef inom kommunen.

Logotyp