Förskolläraren, barnen och coronan

Rutiner har ändrats för både barn och vuxna sedan coronan kom. Här hör vi förskolläraren Cecila Ericsson berätta om bland annat förändrade rutiner vid hämtning och lämning av barn. Bill Wikander, fem år och Lena Machniewicz, sex år delar med sig om deras tankar kring coronan.

Logotyp