Norrbotten ökar – Sverige minskar

Norrbotten har 52 nya fall och visar en ökning jämfört med Sverige i övrigt, som visar en minskning. Viktigt att alla med förkylningssymptom...

60 nya fall i Norrbotten

Länet har något fler smittade än riket i övrigt. Vaccination av riskgrupper, med en tredje dos, pågår. Det är viktigt att icke immuna person...

Tendens till ökning av smittade i länet

Det är viktigt att icke immuna personer fortsätter att leva restriktivt och undviker att bli smittade. Viktigt att även fortsättningsvis sky...

Mötesplatsen för barn och föräldrar öppnar igen

Onsdag 29 september öppnar mötesplatsen för barn och föräldrar upp sin verksamhet igen efter att varit stängt sedan november 2020 med anledn...

Ökad smittorisk under hösten

Viktigt att icke immuna personer, de som inte hunnit eller valt att inte vaccinera sig, fortsätter att leva restriktivt för att undvika att ...

Gymnasielever erbjuds vaccination

Gymnasieelever födda 2005 eller tidigare har nu möjlighet att vaccinera sig i Luleå gymnasieby. Vaccinationen startar den 21 september för d...

Kommunen återgår till ordinarie betalningstider

Under coronapandemin har Luleå kommun genomfört ett antal åtgärder för att underlätta för näringslivet. Dessa insatser kommer nu succesivt a...

Lägre smittotal än i övriga Sverige

Fortsatt generellt liten och spridd smitta i länet. Många restriktioner tas bort 29 september. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanstä...

Logotyp