Minskad smittspridning i Luleå

Luleå är enda kommunen i länet som uppvisar minskad smittspridning. Fortsatt ökning i framför allt fyrkantskommunerna. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 14:

 • Luleå: 6 540
 • Norrbotten: 18 708
 • Sverige: 849 629

Övrig statistik:

 • Under vecka 14 rapporteras fortsatt ökning av antalet fall i länet jämfört med vecka 13 (+ 13 %).
 • Antal smittade i länet ligger över riksgenomsnittet.
 • Åtta kommuner rapporterar ökat antal smittade: Arvidsjaur, Boden, Haparanda, Jokkmokk, Pajala, Piteå, Överkalix och Övertorneå.
 • Endast Luleå rapporterar betydlig minskning av antalet smittade.
 • Fortsatt hög smittspridning i fyrkantsområdet och i Malmfälten.

En ökning av antalet fall i Norrbotten med 13 procent under vecka 14, jämfört med vecka 13. Antalet smittade i länet ligger nu över riksgenomsnittet. Endast Luleå har en minskning av smittade.

Vaccinering i länet

 • Cirka 44 000 vaccindoser har administrerats i länet till och med vecka 12.
 • Antal givna vaccinationer per vecka varierar på grund av svängningar i leveranserna.
 • Drygt 14 procent av befolkningen har påbörjat vaccineringen.


Vaccinering inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1.

Personalvaccinationer är pausade tillsvidare

Hittills har 1 913 personer fått dos 1, varav 854 också fått dos 2.

Det är ännu oklart hur det blir för de som tidigare fått 1:a dosen av Astra Zenecas vaccin. Perioden mellan dos 1 och 2 har förlängts till 12 veckor. Om det godkänns, även för personer under 65 år, kan vaccination ske tidigast vecka 19.

Vaccinationer i Norrbotten

 • Till och med vecka 13 har cirka 56 000 vaccindoser getts.
 • Cirka 15 000 personer är fullvaccinerade.

Vaccinleveranser

Preliminärt leveransbesked:

Johnson & Johnsons vaccin börjar levereras vecka 15. Utifrån dessa förutsättningar beräknas att:

 • Totalt kommer ca 65 000 doser vaccin ha getts fram till vecka 14.
 • Cirka 15 000 personer kommer att vara fullvaccinerade under vecka 14.

Prognos utifrån dagens leveransbesked:

 • I juni uppskattas 80.000 norrbottningar, och därmed alla över 65 år (61.000 personer), vara fullvaccinerade.
 • Drygt 100.000 personer vaccinerade med sin första dos.
 • Alla 18 år och uppåt uppskattas vara fullvaccinerade augusti/september.Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 13

Vecka 14

Totalt smittade hittills

16 419

18 708

Totalt avlidna hittills

240

242

Antal testade för Covid-19

5 529

5 275

Antal som testat positivt

956 (17,3 %)

1 006 (20,2 %)

Antal vaccinerade 1 dos

35 86743 145

Antal vaccinerade 2 doser

16 14816 663

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp