Arkitekttävling avgjord för ny pumpstation

Nu står det klart att det blev a och d arkitektkontor i Luleå som vann arkitekttävlingen för den nya pumpstationen P14 på Tunastranden.
– Alla inkomna förslag håller en generellt hög kvalitet och vittnar om den idérikedom och arkitektoniska kompetens som finns här i Luleå, säger Petra Viklund, VA-chef på Luleå kommun.

Totalt var det fem arkitektkontor som lämnade in bidrag till tävlingen. Juryn bestående av representanter från Luleå kommun, NCC, Länsstyrelsen, Norrbottens Museum och elever från Tunaskolans årskurs nio var enhällig i sin bedömning. LJUSGLIMT, som presenteras av a och d arkitektkontor, vann juryns gillande och särskiljer sig genom sin utomordentliga anpassning till sin miljö.

Arkitekttävlingen om utförandet av Pumpstation P14 på Tuna Strand i Luleå ingår i Projekt Östra Länkens etapp 4E. Vinnande bidraget LJUSGLIMT är skapat av a och d arkitektkontor genom Raymond Gerritsen & Maria Wikström.

– Luleå är en stad med mycket natur och friluftslivsmöjligheter. Tanken med utformningen av P14 är att skapa en trygg och livlig mötesplats för alla åldrar, som kan bidra till ett aktivt liv där naturen är en viktig del av vardagen, säger Raymond Gerritsen och Maria Wikström, två av arkitekterna på a och d arkitektkontor som tillsammans arbetat fram det vinnande förslaget.

Bakgrund

Det är NCC i samverkan med Luleå kommun som bjudit in till arkitekttävlingen för utformning av den nya pumpstationen nedanför Tuna. Bakgrunden är att det i samband med färdigställandet av ett nytt huvudstråk för vatten och avlopp, den så kallade Östra länken, kommer nya pumpstationer att behöva uppföras i Luleå. En av dessa pumpstationer, P14, ska anläggas i Östra länken etapp 4E, intill den befintliga pumpstationen vid Tunastranden.

Raymond Gerritsen och Maria Wikström, två av arkitekterna på a och d arkitektkontor som tillsammans arbetat fram det vinnande förslaget – LJUSGLIMT

FAKTA arkitekttävling P14

  • Raymond Gerritsen och Maria Wikström, arkitekter på a och d arkitektkontor har tillsammans arbetat fram vinnande förslag LJUSGLIMT
  • Fem arkitektkontor lämnade bidrag till tävlngen
  • Juryn bestod av nio personer
  • Läs mer om tävlingen och P14 på Östra Länken etapp 4Elänk till annan webbplats

Text och foto: Eva Sundgren
Illustrationer: a och d arkitektkontor

03 april 2019

Logotyp