Hälften får snabbt bredband innan nyår

Utbyggnaden av fibernätet på landsbygen i Luleå fortsätter. Över 1 000 hushåll beställde fiber under förra året av IP Only. Hälften av dessa får fiberanslutning innan nyår. Det gäller bland annat Hollsvattnet, Bredträskheden och Selet samt Bälinge, Gäddvik och Mjöfjärden.

Under sommaren började utbyggnaden och arbetet går framåt enligt plan.

– Hälften av de som beställt kommer att få fiber före nyår, säger Jonas Dahlström, kommunansvarig på IP Only.

– Kommunen välkomnar de kommersiella aktörernas utbyggnad av bredband på landsbygden eftersom det ökar vår möjlighet att nå regeringens bredbandsmål, säger Luelå kommuns landsbygdsutvecklare Roger Ylinenpää.

Nu grävs det för bredband på landsbygden och innan nyår väntas omkring 500 hushåll få klart med anslutning.

I Sörbyarna som Hollsvattnet, Bredträskheden och Selet kan 176 hushåll kan räkna med anslutning innan nyår, och det kan även 167 hushåll i Bälinge och Gäddvik och över 200 i Mjöfjärden.

Men det finns även utmaningar – fiberutbyggnaden i Mjöfjärden har gjort att Råne älvdals utbyggnad dragit ut på tiden.

– Här har det varit mycket sten som man varit tvungen att spränga, vilket naturligtvis gör arbetet mer komplicerat och tidskrävande. Men oavsett detta håller vi ett högt tempo, säger Jonas Dahlström.

Utbyggnaderna kommer att fortsätta så länge vädret tillåter.

– Vi har även börjat gräva i Råneå, och förhoppningsvis blir vi klara där under våren. Vad gäller kunderna i Bjurådalen beror utbyggnadsplanerna på vädret och tjälen i marken som gör det svårare att bygga fiber.

FAKTA

  • I den nationella bredbandsstrategin - för ett helt uppkopplat Sverige 2025 formuleras de nationella målen enligt följande:
    – 1,9 procent av alla hushåll bör ha tillgång till 100 Mbit/s
    – 0,1 procent av alla hushåll bör ha tillgång till 30 Mbit/s
    – 98 procent av alla hushåll bör ha tillgång till 1 Gbit/s

Text: Monika Aunes
Foto: Frank Rizo

15 november 2019

Logotyp