Luleå ska växa – varför och var?

Luleå ska ha plats för minst 100 000 Luleåbor år 2040. Det framgår av kommunens nya översiktsplan. Men tempot kommer att skruvas upp för att nå målet tidigare än så. Bakgrunden är naturligtvis de stora industrisatsningarna som beräknas ge 100 000 nya arbetstillfällen i Norrbotten och Västerbotten. Men inte bara det.

Fler människor utgör ett större skatteunderlag och kundunderlag för kommunal service, kollektivtrafik samt företag. Befintliga företag kan växa, nya kan startas. Kommunen blir mer attraktiv för både inflyttare och invånare. Framför allt unga kvinnor ska uppleva Luleå som en attraktiv plats att leva och bo på.

Symboliska illustrationer

Genom samarbete, nytänkande och omtanke ska vi skapa ett hållbart och attraktivt Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor.

Utveckling

Nya människor och företag bidrar med nya perspektiv och idéer, det skapar en positiv känsla och dynamik. Och även den ideella sektorn behöver många eldsjälar framöver för alla föreningar som jobbar för att värna den lokala demokratin, för allas lika värde, att aktiviteter anordnas i Luleås stadsdelar och byar. En vital och kreativ ideell sektor bidrar till gemenskap, trygghet och utveckling.

Eller kort sagt: Om inte befolkningen ökar så krymper den på sikt eftersom den åldras.

Kompetensbehov

Med anledning av de stora satsningarna inom den gröna industrin ökar kompetensbehovet. Om vi kommer ihåg
så växte Luleå mycket när järnverket etablerades under 1950-talet. Även Luleå kommun behöver anställa uppskattningsvis 7 500 nya medarbetare de kommande tio åren, därav 1 000 inom vård och omsorg eftersom antalet människor som är 80 år och äldre kommer att öka med 2 000.

Här ska Luleå växa

Kommunen planerar just nu för ett helt nytt bostadsområde på Hertsöheden med plats för 2 000 invånare. Även de nya bostadsområdena Dalbo och Kronandalen fortsätter att växa. På olika ställen i centrum planeras för både nya bostadsområden (Munkebergs strand, på Gültzauudden, Mjölkudden) samt förtätningar. Kommunen har tagit fram en markanvisningsplan där man pekar på tänkta områden i stan för förtätningar.

Utanför staden finns utpekade områden för markanvisningar i Antnäs, Sunderbyn och Råneå. I och med etableringen av H2 Green Steel i Boden planeras även för fler bostäder mellan Boden och Luleå, kring Sunderbyn och Gammelstad.

Illustrerad karta över Luleå kommun med knappnålar på de områden som ska växa

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Illustrationer: Joakin Höggren

Logotyp