Ny aktör på Kronan

Fastighetsaktören Magnolia Bostad ska bygga 117 hyresrätter i Kronandalen. Bolaget har tecknat markavtal med Luleå kommun och har för avsikt att börja bygga våren 2020. Planen är att hyresrätterna ska vara färdigbyggda 2021.

– Vi är glada över att ytterligare en ny aktör väljer att investera i Luleå och bygga fler hyresrätter. Just mångfalden av bostadsbolag och boendeformer i Kronandalen är ett strategiskt val för att skapa en levande stadsdel för så många som möjligt, oavsett livssituation eller ekonomiska förutsättningar, säger Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande i Luleå kommun.

Magnolia Bostad planerar att bygga fyra hus med totalt 117 hyreslägenheter i Kronandalen.

Magnolia Bostad, som investerar i storstäder och tillväxtorter i Sverige, ser fram emot att vara med och bygga upp stadsdelen Kronan i Luleå.

– Detta blir de första bostäderna vi utvecklar i Luleå, vilket gör det extra roligt. Vår ambition är alltid att även vara en aktiv aktör i samhällsutvecklingen på de platser vi etablerar oss, säger Thomas Persson, chef Affärsgenerering och regionchef Öst på Magnolia Bostad.

Hus med miljöprofil

På Kronan bygger Magnolia Bostad totalt fyra flerbostadshus som uppförs i trä med certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Det är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader där man bland annat tittar på energianvändning, ljudmiljö och ventilation.

FAKTA

  • Kronandalen kommer att byggas ut i flera etapper och blir centrum i stadsdelen Kronan. Här finns redan skola och idrottshall och bygget av ett vård- och omsorgsboende pågår.
  • Fullt utbyggd kommer Kronan att bli Luleås största stadsdel med cirka 7 000 invånare.
  • Mer information om Kronan.länk till annan webbplats

Text: Sofia Lampa/Susanne Lundblom

Arkitektskiss: Magnolia Bostad, Foto: Peter Rosén

03 december 2019

Logotyp