Boksläpp: Staden som steg ur havet

På 1700-talet trodde man att landhöjningen vid kusten berodde på att bibelns syndaflod fortfarande drog sig tillbaka. Men hur var det egentligen? I skriften Staden som steg ur havet reder Lars Elenius och Thomas Öberg ut begreppen.

I den andra i en serie av fyra utgåvor med okända berättelser från Gammelstad har historikern Lars Elenius och biologen Thomas Öberg tittat närmare på hur Gammelstad påverkades av landhöjningen när inlandsisen smälte.

Boken släpps på lördag, under Gammelstads traditionella julmarknad.

Lars Elenuis

Hur det gick till när Luleälven fick sitt nuvarande lopp förbi Niporna i Gäddvik är en av frågorna som får svar i skriften. Var det verkligen en naturkatastrof som låg bakom? Klart är i alla fall att landhöjningen gav ökad tillgång till åkermark för bönderna men att konsekvenserna för kyrkstaden i Gammelstad blev svåra.

Klimatförändring på 1700-talet

Med hjälp av en riklig mängd fotografier och kartor illustreras hur den långsiktiga klimatförändringen påverkade människor och natur i Norrbotten och Luleå kommun.

Staden som steg ur havet släpps i samband med Gammelstads julmarknad den 7-8 december som den andra tematiska skriften i serien om Gammelstad som världsarv, med Luleå kommun som beställare.

Tidigare i år kom den första delen Den mångkulturella kyrkstaden. Under 2020 släpps de två resterande delarna; Kyrkans och kyrkstugornas sociala arkitektur samt Hur man klädde sig till kyrkobesöket.

FAKTA Fördjupad kunskap om Gammelstads kyrkstad

  • Tanken med projektet med fyra böcker om kyrkstaden är att genom utvecklade guidningar och försäljning av böckerna ge besökare i Gammelstads kyrkstad ny kunskap och synliggöra historier som inte berättats förut.
  • De övriga tre böckerna har följande teman: Möten mellan olika folk, Kyrkans och kyrkstugornas sociala arkitektur samt Hur man klädde sig till kyrkobesöket.
  • Projektet finansieras av Luleå kommun, Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och Riksantikvarieämbetet.

Text: Björn Hansson

Foto: Pressbild

02 december 2019

Logotyp