Arbetet med nationella minoriteter intresserar

Luleå kommun har tagit ett helhetsgrepp kring arbetet med nationella minoriteter inom förskola och skola. Något som har uppmärksammats av bland annat kulturdepartementet.

– Det känns stort att kulturdepartementet bjöd in oss för att få veta mer om hur Luleå kommun arbetar med nationella minoriteter, säger Viktoria Björklund, chef vid Flerspråkscentrum.

Viktoria Björklund, chef vid Flerspråkscentrum, på Kulturdepartementets konferens om den nationella minoritetslagstiftningen

I början av december hade kulturdepartementet en konferens i Stockholm om den nationella minoritetslagstiftningen som kommer att revideras.

Från den 1 januari 2019 ska rättigheter och skyldigheter för nationella minoriteter stärkas ytterligare vilket innebär bland annat att kommuner blir skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och erbjuda förskola och äldreomsorg till väsentlig del på minoritetsspråk.

– Där ligger Luleå kommun i framkant. Vi har en beslutad vision och strategi med en röd tråd genom hela utbildningssystemet vad gäller minoritetsfrågor. På det sättet är vi unika, säger Anne-Mari Angeria, samordnare för nationella minoriteter inom Luleå kommun.

Den vision och strategi som är beslutad av barn- och utbildningsnämnden har tagits fram i samråd med nationella minoriteter där inflytande och delaktighet har varit en viktig utgångspunkt. Många kommuner är intresserade av Luleå kommuns arbete utifrån att det är systematiskt och har ett helhetsgrepp.

– Vi har fått mycket fin respons av andra kommuner som är nyfikna på vårt arbete, säger Viktoria Björklund.

FAKTA

  • Sedan hösten 2017 har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att utveckla vision och strategier för arbetet med nationella minoriteter. Arbetet omfattar hela förvaltningen och rör samtliga fem nationella minoriteter. Särskilda satsningar görs gällande Luleås förvaltningsspråk; finska, meänkieli och samiska.
  • Luleå kommun är förvaltningsområde i finska, meänkieli och samiska. Det innebär att en person som har ett ärende hos kommunen har också rätt att använda dessa språk i sina kontakter samt få skriftlig översättning av beslut som myndigheten har fattat.
  • Hösten 2019 öppnas en tvåspråkig förskola i finska, meänkieli och samiska vid Charlottendals förskola i centrala Luleå.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Anne-Mari Angeria

06 december 2018

Logotyp