Björkskataskolan öppnar igen

Snart öppnar Björkskataskolan portarna igen efter att ha varit stängd för renovering på grund av en brand 2018. Skolstarten är dock framflyt...

Halvägs med arbetet längs Haparandavägen

Nu går bygget av de nya rondellerna längs Haparandavägen in i halvtid. Tidplanen håller och resterande arbeten ska hålla tempot för att hi...

Pedagoger lär sig om tillgänglig lärmiljö

Dagarna innan höstterminen startar har personalen i Luleå kommuns skolor kompetensutvecklingsdagar. I grundskolan har de en temadag i ämnet ...

Luleå tvåa i solligan 2019

Årets solliga är avgjord. Med 580 timmar av solsken sedan midsommar hamnar Luleå på andra plats i årets solliga bakom vinnaren Svenska högar...

Mer matte och idrott på schemat

Från och med höstterminen 2019 får eleverna ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik i högstadiet. Undervisningstiden ...

Bemanningsläget inför skolstarten

Inför höstens skolstart är bemanningsläget bättre än i fjol men det är fortfarande elva tjänster som inte är tillsatta. Förra året vid samma...

Notvikens badvatten är fortfarande otjänligt

Vi har nu fått in provsvar från labbet vilket styrker Notvikens badvatten som otjänligt. Vi avråder därför från bad i området. Ytterligare e...

Kostnadskalkyl för kvalitetskommun

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet att 300 000 kronor avsätts för att fullfölja nomineringen till Sveriges Kvalitetskommun. Luleå kommu...

Logotyp