Två förvaltningar blir en

Sedan årskiftet är tidigare miljö- och byggnadsförvaltningen en avdelning inom stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö- och bygg. Syftet med sammanslagningen är att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Den första januari 2019 gick miljö- och byggnadsförvaltningen ihop med stadsbyggnadsförvaltningen och bildade en avdelning med två sektioner. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att finnas kvar och avdelningen kommer även fortsättningsvis att svara mot den i frågor om tillsyn. Miljö- och byggnadsnämnden blir nu en renodlad myndighetsnämnd.

– Det har varit en bra arbetsprocess och ett konstruktivt samarbete som nu tar sin form i den nya förvaltningsstrukturen. Jag känner mig säker på att vi är inne på rätt väg och att vi i det fortsatta arbetet kommer att hitta bra samarbetsformer, säger stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell.

Tidigare miljö- och byggnadsförvaltningen är sedan 1 januari 2019 en avdelning inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Den 29 januari 2018 beslutade kommunfullmäktige att stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen skulle slås ihop. Syftet med sammanslagningen är att skapa en mer effektiv och proaktiv samhällsbyggnadsprocess genom att förbättra möjligheterna till samarbete mellan miljö- och byggnadsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

Arbetet med att undersöka förutsättningarna för sammanslagningen har genomförts i olika arbetsgrupper. Arbetet har presenterats vid olika informationsträffar där man getts möjlighet att komma med synpunkter. Det har även varit ett nära samarbete med de fackliga organisationerna via en särskild informations- och förhandlingsorganisation (SIFO).

Avdelning miljö- och bygg

Miljö- och byggnadsförvaltningen är från årsskiftet avdelning miljö- och bygg med sektionerna miljö och bygglov under stadsbyggnadsförvaltningen. Rekrytering av ny avdelningschef pågår och tills vidare är Mikael Sundvall utsedd till tillförordnad chef. Avdelning miljö- och bygg kommer som tidigare att ha sin arbetsplats i Stadshuset.

Text: Anita Sundberg

Foto: Luleå kommun

02 januari 2019

Logotyp