Byggupphandling för Dalbo klar

Det blev Nåiden Bygg AB som vann upphandlingen för bygget av Luleås nya bostadsområde Dalbo. Det 38 hektar stora området ligger i anslutning till Sinksundet och Björsbyfjärden och kommer att ge 120 nya bostäder.

dalbo

Luleå växer och med det kommer behovet av ytterligare bostadsområden i ett stadsnära läge.

Bygget är uppdelat i två etapper och startar nu med den grundläggande infrastrukturen på det 38 hektar stora området. Redan under hösten 2018 påbörjades avverkningen av skog i området men den officiella byggstarten sker i samband med första spadtaget den 5 mars i år.

120 nya bostäder

Bostadsområdet Dalbo kommer inledningsvis att omfatta 80 småhustomter som kommer att erbjudas i den kommunala tomtkön. Det planeras även för ett antal markanvisningar med områden tänkta att bebyggas med radhus/kedjehus i ett senare skede. I anslutning till området är det även planerat ett mindre verksamhetsområde för små företag.

Fördelningen av småhustomter planeras till hösten 2019/våren 2020.

 

 

Text: Karin Kemi

Karta: Luleå kommun

20 februari 2019

Logotyp