Fler Luleåbor ger klirr i kassan

För varje ny Luleåbo får kommunen cirka 50 000 kronor i stadsbidrag per år. Men inflyttningen behöver hjälp på traven. För att uppnå målsättningen om 600 nya folkbokförda per år har kommunen bland annat drivit en folkbokföringskampanj riktad till studenter vid Luleå tekniska universitet.

Under kampanjen 2018 folkbokförde sig 1 491 studenter i Luleå. En ökning med 414 inflyttare, eller plus 20 miljoner till kommunkassan, jämfört med året dessförinnan. Den sammanlagda ökningen för perioden 2015 -2018 resulterade i totalt 4 003 nya Luleåbor

kampanj Ltu

Många förstaårsstudenter vid Luleå tekniska universitet nappade på erbjudandet om ett fyramånaders busskort, värt 1 960 kronor, mot att de folkbokförde sig i kommunen. Kampanjen ledde till 1 491 nya Luleåbor.

Fördubblat inflyttningsmål

I kommunens planeringsförutsättningar för perioden 2019 - 2022 har målet för befolkningstillväxten fastställts till 1 200 nya Luleåbor per år. Alltså en fördubbling av det tidigare målet. Inriktningen är att arbete med platsmarknadsföring ska bidra till att uppnå befolkningsmålet, bland annat genom att fortsätta med folkbokföringskampanjen.

Viktigt för inflyttare

Karl-Henrik Dagman, marknads- och kommunikationsansvarig för varumärket Luleå på Luleå kommun, har under några år arbetat med bland annat folkbokföringskampanjen.
– Vi fokuserar på gruppen 18 - 35 år. Studenterna vid Luleå tekniska universitet tillhör den gruppen. Det är i den åldern man oftast beslutar sig för var man ska bosätta sig. Målsättningen för kampanjen är att få studenterna att folkbokföra sig, och i förlängningen också stanna kvar i Luleå, säger Karl-Henrik Dagman.

Platsmarknadsföringen handlar till stora delar om att berätta om fördelarna med att bo och verka i Luleå. Därför är det viktigt att känna till vad som är avgörande för att människor ska vilja stanna på orten. Genom olika undersökningar har man kartlagt vad den aktuella åldersgruppen värdesätter.
– Det är bland annat spännande jobb, bostäder och ett öppet och accepterande samhälle. Utifrån dessa parametrar bygger vi sedan marknadsföringen. Folkbokföringskampanjen är en del av den, säger Karl-Henrik Dagman.

Busskort lockar

I folkbokföringskampanjen 2018 har förstaårsstudenterna vid vår- och höstintaget på Luleå tekniska universitet erbjudits ett fyramånaders busskort värt 1 960 kronor om de folkbokför sig i Luleå.
1 491 studenter nappade på erbjudandet. Det innebar en ökning med 414 inflyttare, eller plus 20 miljoner till kommunkassan, jämfört med året innan.

Ytterligare aktiviteter riktade mot studenterna:

  • Aktivt deltagande under studenternas nolleperiod och studiestart.
  • Löpande träffar med kårer och universitetsledning.
  • Stöttning kring att få fram studentbostäder.
  • Evenemang tillsammans med utbytesstudenter två gånger per år.
  • Marknadsföring av Luleå i samband med studentrekrytering.
  • Stor välkomstmiddag för samtliga nya universitetsstudenter.

Folkbokföringskampanjen pågår just nu för de som inledde sina studier vid Luleå tekniska universitet i januari. I augusti körs kampanjen igen för studenter på höstintaget.

 

Text: Karin Kemi

Foto: Karl-Henrik Dagman

20 februari 2019

Logotyp