Ny detaljplan för Kronandalen

Stadsbyggnadsnämnden tar fram förslag till en ny detaljplan för Kronandalens stadsdelscentrum. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om på sitt senaste sammanträde.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av nytt stadsdelscentrum där ett nytt torg med omgivande kvarter avsedda för handel och bostäder ska byggas.

flygbild Kronandalen

En ny detaljplan för stadsdelscentrum i Kronandalen ska tas fram.

kartutdrag Kronandalen

Nytt förslag för torget

Sedan gällande detaljplan trädde i kraft i 2017 har arbetet med torgets utformning och funktion fördjupats och ett förslag på mer ändamålsenligt torg har tagits fram. Detta innebär en annan form och storlek på torget som bedöms passa bättra för sitt syfte, vilket kräver en ändring av gällande detaljplan.

Planen ska även pröva möjligheten till en elnätstation, flytt av befintlig mast samt täcka ett icke planlagt markområde intill masten.

Den nya planen föreslås antas i stadsbyggnadsnämnden.

 

FAKTA Kronandalen

  • Kronandalen kommer att byggas ut i flera etapper.
  • När Kronan är fullt utbyggd kommer Luleås nya stadsdel att rymma ungefär 7 000 Luleåbor.
  • Stadsdelscentrum ska rymmer ett torg, livsmedelbutik och bostäder.
  • Mer information om Kronanlänk till annan webbplats

Text: Katja Güth Laitila

Karta och bild: Luleå kommun

06 februari 2019

Uppdaterat 11 februari 2019

Logotyp