På utflykt med äldresupporten

Äldresupporten erbjuder information, råd och stöd till dig som är äldre. Syftet är att du ska få hjälp till en mer aktiv och meningsfull vardag. Vi vänder oss till dig som har få och enklare insatser idag och är intresserad av att delta i olika aktiviteter inom Luleå kommun. Läs mer på www.lulea.se/aldresupporten

Logotyp