Skola-hemma vid Ängskolan Hertsön

På grund av att Ängskolan har flera bekräftade fall med covid-19 kommer årskurs 4, 5 och 6 övergå till skola-hemma onsdag till och med freda...

Nu börjar kommunen vaccinera vård- och omsorgspersonal

Idag börjar Luleå kommun vaccinera vård- och omsorgspersonal mot covid-19. Vaccineringen sker 27 – 29 januari på COOP Arena....

Fullmäktige tog om besluten

Årets första kommunfullmäktige hölls i Kulturens hus idag, och Carina Sammeli valdes (igen) till Luleås nya kommunalråd och kommunstyrelsens...

Flexibla lunchlådor under fjärr- och närundervisning

Skolköket vid Luleå gymnasieskola har anpassat lunchproduktionen så att eleverna kan ta del av maten även när de har fjärrundervisning. De d...

Förvaltningsrätten meddelar dom

Nu har förvaltningsrätten i Luleå meddelat slutlig dom gällande de beslut som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträden i Luleå den 21 oc...

Annica Löfling prisas för bästa trygghets- och folkhälsoinsats

Annica Löfling har för sitt arbete med föreningen Hej Främling! tilldelats Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2020. Stipendiet delades ut ...

Parkeringstips för skidåkare

I vinter är det många som kommer till Ormbergets friluftsanläggning och stundtals är det riktigt trångt vid parkeringarna. Men här får du ti...

Klass 2 varning för snöfall med drivbildning

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för snöfall som kan ge kraftig drivbildning i Norrbottens läns kustland. I de södra delarna kan det kom...

Logotyp