Åttorna fick veta mer om kommunjobb

Vad är en CISO? Och vad gör en badmästare och en kommunvägledare? Under våren har åttondeklassarna i Luleå fått information om kommunens job...

Kompetensförsörjningsmässa i Stockholm

Den 2-3 juni kommer Kompetenslotsen att medverka på en kompetensförsörjningsmässa i Stockholm tillsammans med ett flertal kommuner från Norr...

Hälsoagenterna som främjar fysiskt och mentalt välmående

Förskolan arbetar hälsofrämjande för barnen men även pedagogerna behöver en god hälsa i sin arbetsmiljö. Av den anledningen har man på försk...

Regnbågsparad med Porsöskolan

Porsöskolan arbetar långsiktigt med att olikheter är berikande något som de uppmärksammar litet extra en gång per år genom en särskild regnb...

Budgetförslag för 2023 till barn – och utbildningsnämnden

En konsekvensbeskrivning av de preliminära planeringsförutsättningarna inför budgetåret 2023 är en av de sex ärenden som lyfts vid barn- och...

Inspiration för framtiden på Vuxenutbildningens öppet hus

Idag har blivande elever chansen att inspireras till vad de vill göra i framtiden under öppet hus på Vuxenutbildningen. På plats finns lärar...

Luleå Live och Trolltjärn till arbetsutskottet

Luleå Live, bidrag till sommarlovsaktiviteter i Trolltjärn och en mjuksarg för Luleå hockey. Det är tre av de ärenden kultur-och fritidsnämn...

Elbil och solceller i Luleå – så funkar det

Intresset för att installera solceller och skaffa elbil är stort bland Luleborna och frågorna är många. Hur funkar det att köra elbil i ett ...

Logotyp