Beslut taget att avveckla Bostad Luleå och att bostadskön kan flyttas till anslutna hyresvärdar

Luleå kommuns kommunstyrelse har beslutat att den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleå ska läggas ned från och med årsskiftet 2020/202...

Ny leverantör av trygghetslarm

Luleå kommun ingår avtal med SOS Alarm som ny leverantör av trygghetslarm från och med 1 december....

Navet goes digital – nu på Snapchat och Discord

Livestreams, tävlingar, rum att hänga och umgås i. När pandemin tvingar Navet att stänga den fysiska lokalen öppnas nya mötesplatser. Nu fin...

Goda resultat för skolan i Luleå

Kunskapsresultaten i de kommunala skolorna ligger över det nationella genomsnittet, det visar den årliga kvalitetsrapporten som är en av 25 ...

”Vi spelar roll”

Nu startar Luleå kommun ett arbete för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och trygga framtida kompetensförsörjning. Det nya konceptet bygg...

Nytt förbud: Max åtta personer får samlas

Med start i dag införs ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer i Norrbottens län. Sedan den 10 november har en gräns...

Så jobbar skolan under pandemin

Det är fortfarande ett högt tryck på skolverksamheterna med anledning av den pågående pandemin. Hög personalfrånvaro och brist på vikarier g...

Machofabriken utmanar destruktiva killnormer

Porr. Utsatthet på nätet. Svartsjuka. Tjejjouren Luleå vill bryta machokulturen och väcker samtalen i skolorna. Jourens kärnverksamhet är st...

Logotyp