Giftig algblomning i Ängdalsro

Ännu ett fall med algblomning är konstaterat i Luleå kommun. Denna gång i Ängdalsro som ligger vid Holfjärden. Tidigare har algbloming, med ...

Brand på stödboende på Bergviken

Det har brunnit i ett flerfamiljshus på Bergviken. Huset används som stödboende inom Luleå kommun. – De boende kommer få ersättningsbostäde...

Återvinn din plast från lantbruket

Den 1: a mars i år kom nya regler för att bättre kunna återvinna plast från lantbruket. Nu är det snart dags i Luleå. Den 24 och 25 augusti ...

Var uppmärksam på algblomning

Det är sommar och havet lockar till härliga bad men var uppmärksam på om vattnet ser simmigt ut eller att det uppenbart är alger vid vatteny...

Myndigheternas uppmaning: Tänk på avståndet

Länsstyrelserna i Sverige har gått ut med en samlad lägesbild om hur rekommendationerna följs under sommaren. Enligt den så finns stora bris...

Brister i hemtjänsten utreds som mycket allvarligt

En person hittades avliden i sitt hem efter att anhörig kontaktat hemtjänsten. Hemtjänsten hade inte sedan midsommarhelgen haft kontakt vid ...

Kommunen gör en Lex Sarah-anmälan

Efter en händelse vid ett gruppboende gör socialförvaltningen i Luleå en anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO...

Hans Englund - saknad av oss alla

Hans Englund har lämnat oss efter en tids sjukdom och vi på Luleå kommun saknar honom oerhört. Många Luleåbor känner honom som den som har b...

Logotyp