Förintelsens minnesdag: ljuständning och föreställning på Lillan

Den 27 januari är det Förintelsens minnesdag och i år är det 75 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz-Birkenau befriades. Det uppmärksam...

Skiftbyte vid ordförandeposten

Anders Sundström har meddelat att han lämnar uppdraget som ordförande för Luleå Kommunföretag AB. Förslaget är att kommunstyrelsens ordföran...

Risk för grumligt vatten

Under vecka 5 och 6 kommer inkopplingsarbeten att ske inom projektet Östra länken som kan påverka dricksvattnet i centrala Luleå. Första ink...

Spännande jobb med ny teknik

Ny teknik och spännande jobb presenterade Luleå kommun på årets LARV vid Luleå tekniska universitet. LARV är Tekonologkårens stora mässa för...

Förslag om skärpt internkontroll

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde åtta ärenden, bland annat förslag till en ny intern kontrollplan för k...

Nu är den blåa bron ett minne blott

Arbetet med att montera ned gångtunneln över Varvsleden har kommit igång. Under natten har den 23 meter långa och 30 ton tunga gångtunneln l...

Ny cykelväg till Storheden öppnas

En ny gång- och cykelväg mellan Notviken och Storheden öppnar idag 22 januari. Samtidigt stängs gång- och cykelvägen längs Notviksstranden....

Bättre vikarieläge i förskolan

Snart är februari här, även känt som vabruari. En tid som ofta kan innebära sjukdomar och vabbdagar. Något som också påverkar bemanningen i ...

Logotyp