Fullmäktige klubbade budgeten

Kommunfullmäktige fastställde idag Strategisk plan och budget för år 2020-2022. Skattesatsen blir oförändrad med 22,50 kronor per skattekron...

Ny rondell heter Faderullan

Den nya rondellen längs Haparandavägen med uppfart mot Lilla Mjölkuddsberget får namnet "Faderullan". Utsmyckningen på platsen ska...

Nu startar nybygget av Bergets förskola

Idag startar nybygget av Bergets förskola på Skurholmen. Den nya förskolan får sex avdelningar, matsal och serveringskök. Bygget beräknas ta...

Stort intresse för Råneälvens trygghetsboende

Nu har kön öppnat till de tjugotre lägenheterna i Råneälvens Trygghetsboende som är beläget strax norr om älven i centrala Råneå. Det nya bo...

Lärarnas utbildningsnivå ligger i topp

I Lärarförbundets rankning "Bästa skolkommun 2019" placerar sig Luleå på 34:e plats och är en av landets bästa vad gäller lärarnas...

Vem har jobbat bra med barn och unga?

Kommunen söker nomineringar till Årets trygghets- och folkhälsoinsats, ett stipendium som årligen delas ut till någon som förbättrat barns t...

Nya idéer för etablering av nya Luleåbor

Representanter från Luleå kommun har tillsammans med bland annat Stockholm stad och Kalmar kommun besökt Danmark för att för att se hur de a...

Namnlistor lämnades över till kommunen

Kommunen tog idag emot namnunderskrifter för en folkomrösning om skolan. Det är samordningsgruppen ”Hela kommunen ska leva och lära” som sam...

Logotyp