Stort intresse för Råneälvens trygghetsboende

Nu har kön öppnat till de tjugotre lägenheterna i Råneälvens Trygghetsboende som är beläget strax norr om älven i centrala Råneå. Det nya bo...

Lärarnas utbildningsnivå ligger i topp

I Lärarförbundets rankning "Bästa skolkommun" 2019 placerar sig Luleå på 34:e plats och är en av landets bästa vad gäller lärarnas...

Vem har jobbat bra med barn och unga?

Kommunen söker nomineringar till Årets trygghets- och folkhälsoinsats, ett stipendium som årligen delas ut till någon som förbättrat barns t...

Nya idéer för etablering av nya Luleåbor

Representanter från Luleå kommun har tillsammans med bland annat Stockholm stad och Kalmar kommun besökt Danmark för att för att se hur de a...

Namnlistor lämnades över till kommunen

Kommunen tog idag emot namnunderskrifter för en folkomrösning om skolan. Det är samordningsgruppen ”Hela kommunen ska leva och lära” som sam...

Anmäl intresse till Råneås nya trygghetsboende

På onsdag den 16 oktober släpps lägenheterna på nybyggda trygghetsboendet i Råneå för intresseanmälan. Då hålls också öppet hus på Medborgar...

Smedjegatan avstängd för persontrafik denna vecka

Smedjegatan stängs av för personbilstrafik måndag 14 oktober och hålls stängd under en vecka. Anledningen är nedläggning av nya brunnar samt...

Förändringar inom individ- och familjeomsorgen

Hertsöns dagverksamhet med cirka 30 platser föreslås flytta till andra dagliga verksamheter. Dessutom föreslås antalet korttidsplatser i Gam...

Logotyp