Våren är här – dags att tvätta bilen

Det har börjat torka upp efter vägarna, luften har blivit varmare och många av kommunens gator har sopats rena från sand och grus. Det är me...

Sjöbodarna ska utredas

Nu startar Luleå kommun utredningen om de sjöbodar i Kängsö båthamn som ska ha inretts till fritidshus, utan vare sig bygglov eller dispens ...

Luleå utses till miljöbästa kommun i Norrbotten

Luleå kommun visar goda resultat i hållbarhetsrankingen "miljöbästa kommun" som lanserades den 11 maj. Resultatet visar att Luleå ...

Fler satsningar för bättre äldreomsorg

Den 11 maj behandlade socialnämndens arbetsutskott sammanlagt nio ärenden. Bland annat om fördelning av pengar ur regeringens satsning på äl...

Luftigare lunch på gymnasiet

Mitt i gymnasiebyn finns nu en annorlunda matsal. Framför språklådan finns ett gäng utebord placerade där gymnasieleverna kan äta sin lunch ...

Kommunstyrelsens majmöte i korthet

Förslaget till utvecklingsplan för centrum ska ställas ut för granskning och ett tidigare beslut om en fastighetsförsäljning på Bergnäset up...

Ny stuga till Junkön

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om nio bygglovsärenden på sitt möte den 12 maj. Ett av dem är bygglov för en tredje skä...

Förslag om Porsö strand

Förslag om att tidigarelägga projekteringen inför upprustning av Porsö strand samt en motion från (MP) om att låta gräset växa som ett sätt ...

Logotyp