Tillgänglighet

Luleå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Luleå kommuns webbplats vartlulea.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Luleå kommuns webbplats vartlulea.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Länk till annan webbplats.

Svarstiden är normalt 5 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss. Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Tillgänglighetsproblem

Problem

Påverkar

Antal sidor

Färgkontrasten är inte tillräckligt hög

Synförmåga, Färguppfattning

92

Länkar är inte tydligt identifierbara

Kognition, Färguppfattning, Synförmåga

7

Tomma rubriker

Synförmåga

2


Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 10 september 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning med hjälp av tredje-partsverktyg) av Luleå kommuns webbplats vartlulea.se.

Senaste bedömningen gjordes den 19 januari 2022.

Webbplatsen publicerades den 15 mars 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 januari 2022.

Logotyp